[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://grub2/tr.poÖte yandan sistemde birden fazla disk olduğu için, sistemin eski aygıt eşlemine bağlı kalmış olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü numaralandırmasını kullanan herhangi bir özel önyükleme menü seçenegi olup olmadığını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin.
seçenegi -> seçeneği

Eğer hangi sürücünün BIOS'unuz tarafından yükleme sürücüsü olarak belirlendiğinden emin değilseniz, GRUB'u tüm sürücülere kurmak yerinde olacaktır.
yükleme -> önyükleme / başlangıç


Reply to: