[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://grub2/tr.po

"Bazı EFI tabanlı sistemler hatalı olduklarından yeni önyükleyicileri olması gerektiği gibi yönetemeyebilirler. Buna rağmen GRUB'un ikinci bir kopyasının EFI çıkarılabilir ortam yoluna kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme yüklenmesini sağlayacaktır. Öte yandan bu durum aynı ortam yoluna bağlı başka işletim sistemleri varsa, onların önyüklenebilirliğini ortadan kaldırabilir. Böyle bir durumda, GRUB'un olası diğer işletim sistemlerini de düzgünce yükleyecek şekilde başarı ile yapılandırıldığından emin olmalısınız.

... Buna rağmen GRUB'un ikinci bir kopyasının EFI [-çıkarılabilir-] {+taşınabilir+} ortam yoluna kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme [-yüklenmesini-] {+kurulmasını+} sağlayacaktır. ...

...Böyle bir durumda, GRUB'un olası diğer işletim sistemlerini de düzgünce [-yükleyecek-] {+kuracak+} şekilde başarı ile yapılandırıldığından emin olmalısınız.

"...Debian'ın bu sisteme [-yüklenmesini-] {+kurulmasını+} sağlayacaktır..."
kurulmasını değil önyüklenebilmesini olmalı, çok özür diliyorum.
ve de
"...düzgünce önyüklenebilecek şekilde...

boot: önyükleme, yükleme değil!Reply to: