[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wml://2013-wheezy-announce.wmlTamamdır. Son hali burada:

http://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/announcements/tr/2013/20130504.wml?revision=4921&view=markup


Bu da aslı:

http://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/announcements/en/2013/20130504.wml?revision=4912&view=markup

On Sat, May 04, 2013 at 00:52:57 +0300, Atila KOÇ wrote:
> 
> 04-05-2013 00:32 tarihinde, Onur Aslan yazdı:
> >Ben de o veya ile başlayan cümleyi tam olarak nasıl olması gerektiğine
> >tam olarak karar veremedim. Onun farklı bir cümle olmasını istiyorum ama
> >noktayı kaldırıp veya ile devam etmek en iyisi gibi duruyor.
> >
> >-Already a happy Debian user and you only want to upgrade?
> >+Zaten mutlu bir Debian kullanıcısısınız ve sadece yükseltme mi yapmak
> >+istersiniz?
> >
> >Bu başlıkta biraz garip değil mi?
> Evet, garip gelmişti.
> 
> ... ve yalnızca yükseltmek mi istersiniz?
> 
> olabilir...
> 
> >
> >Secure Boot cümlesinde, desteklenmeyenin sonda olmasında sakınca yok bence.
> >
> >On Fri, May 03, 2013 at 21:03:59 +0300, Atila KOÇ wrote:
> >>Onur merhaba,
> >>Çok sevindim.
> >>Aşağıda bir kaç yeni öneriyi daha görüşlerine sunuyorum.
> >>Tekrar eline sağlık.
> >>
> >>Atila
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 518431B9.4060705@artielektronik.com.tr">http://lists.debian.org/[🔎] 518431B9.4060705@artielektronik.com.tr
> 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: