[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wml://2013-wheezy-announce.wmlBen de o veya ile başlayan cümleyi tam olarak nasıl olması gerektiğine
tam olarak karar veremedim. Onun farklı bir cümle olmasını istiyorum ama
noktayı kaldırıp veya ile devam etmek en iyisi gibi duruyor.

-Already a happy Debian user and you only want to upgrade?
+Zaten mutlu bir Debian kullanıcısısınız ve sadece yükseltme mi yapmak
+istersiniz?

Bu başlıkta biraz garip değil mi?

Secure Boot cümlesinde, desteklenmeyenin sonda olmasında sakınca yok bence.

On Fri, May 03, 2013 at 21:03:59 +0300, Atila KOÇ wrote:
> Onur merhaba,
> Çok sevindim.
> Aşağıda bir kaç yeni öneriyi daha görüşlerine sunuyorum.
> Tekrar eline sağlık.
> 
> Atila

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: