[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap/tr.poOn 08.05.2012 22:53, akoc@artielektronik.com.tr wrote:
On 08.05.2012 17:41, Atila KOÇ wrote:
Tayfa,
Ellerinizden öper.

Atila


#: ../templates:5001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many
sites use the components of their domain names for this purpose. For
example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as
the distinguished name of the search base."
msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Çoğu site bunun
için alan adlarının bileşenlerini kullanır. Örneğin
\"example.net\" alanı arama tabanı belirgin adı olarak
\"dc=example,dc=net\" kullanır."
sondaki kullanır->  kullanılır
bu kullanır olacak ama tümce düşük, düzelteceğim

msgid ""
"The PAM module can encrypt the password locally when changing it, which
is recommended:\n"
" * clear: no encryption. This should be chosen when LDAP servers\n"
"   automatically encrypt the userPassword entry;\n"
" * crypt: make userPassword use the same format as the flat\n"
"   local password database. If in doubt, you should choose this
option;\n"
" * nds: use Novell Directory Services-style updating. The old\n"
"   password is first removed, then updated;\n"
" * ad: Active Directory-style. This creates a Unicode password and\n"
"   updates the unicodePwd attribute;\n"
" * exop: use the OpenLDAP password change extended operation to update
the\n"
"   password."
msgstr ""
"PAM birimi parolalar değiştirilirken yerel olarak onları
şifreleyebilir ve bu özelliğin kullanılması önerilir:\n"
"* açık: şifreleme yok. LDAP sunucuları userPassword girdilerini
kendiliğinden şifreliyorsa seçilmelidir.\n"
"* şifreleme: userPassword girdisinin düz yerel parola veritabanı ile
aynı biçimi kullanmasını sağla. ne yapacağınızı bilemiyorsanız
bunu seçinişz.\n"
"* nds: Novell Dizin Hizmetleri (NDS) tipi güncelleme. Eski parola
önce kaldırılır, ardından güncellenir.\n"
"* ad: Aktif Dizin (AD) tipi. Bu seçenek Unicode parola yaratır ve
unicodePwd özelliğini günceller.\n"
"* exop: Parolayı güncellemek için OpenLDAP gelişmiş parola
değişimi işlemini kullan."
böyle yerlerde satır uzunluklarına dikkat et, orjinal metindeki satır
uzunluklarını aşmamaya çalış. normalde sorun çıkacak yerlerde
uyarıyorlar, ama ben ne olur ne olmaz deyip uyarı yoksa bile orjinal
metinde bu tarz şeyler varsa uymaya çalışıyorum.
biliyorum, çevirici bitsin lcfc öncesi düzelteceğim.
asıl burası benim için karışıktı. neyse ben bir geçiş daha
yapayım sonra destek atarsın.
eğer buradaki crypt özel bir formatın ya da metodun adı falansa şifrele demek doğru olmayabilir. araştırabilirsin.
attribute için genelde öznitelik kullanılıyor.

seçinişz->  seçiniz.#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server.
The format is 'ldap://<hostname_or_IP>:<port>/'. Alternatively,
'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr "LDAP sunucusunun kullandığı Tekdüzen Kaynak
Tanımlayıcısını giriniz.  Bu ldap://<sunucu_adı ya da
IP>:<bağlantı_noktası>/ şeklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da
ldapi:// de kullanılabilir. Bağlantı noktası (port) seçime
bağlıdır."
<sunucu_adı_ya_da_IP>
burada sunucu adı'nı birleştirmek için alt çizgi kullanıyorum "ya
da" farklı, ne yapalım?
benzer durum libnss-ldap'da da var (onu da bu çeviri ile birlikte
değiştirmek gerekir diye hala göndermedim, beraber göndereceğim)
o zaman orjinalinde olduğu gibi sunucuadı_ya_da_IP diyebilirsin.

Eline sağlık!

Senin de yoldaşım.Reply to: