[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap/tr.poOn 08.05.2012 17:41, Atila KOÇ wrote:
Tayfa,
Ellerinizden öper.

Atila

tr.po

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "LDAP administrative account:"
msgstr "LDAP yönetimsel hesabı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter the name of the LDAP administrative account."
msgstr "LDAP yönetimsel hesabının adını giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "This account will be used automatically for database management, so it must have the appropriate administrative privileges."
msgstr "Bu hesap kendiliğinden veritabanı yönetimi için kullanılacaktır, bu nedenle yönetimsel ayrıcalıklara sahip olmalıdır."
burada "kendiliğinden veritabanı yönetimi" diye bir şey mi var yoksa bu hesap "veritabanı yönetimi" için "kendiliğinden" mi kullanılıyor?
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "LDAP administrative password:"
msgstr "LDAP yönetici parolası:"
administrative account yönetimsel hesap ise bu da yönetimsel parola olmalı, ya da öbürü öbür türlü.

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the password of the administrative account."
msgstr "Yönetimsel hesaba ait parolayı giriniz."

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate "${filename}"
#: ../templates:3001
msgid "The password will be stored in the file ${filename}. This will be made readable to root only, and will allow ${package} to carry out automatic database management logins."
msgstr "Bu parola ${filename} dosyasında saklanacaktır. Bu dosya yalnızca root kullanıcısı tarafından erişilebilir olacak ve ${package} paketinin kendiliğinden veritabanı yönetimi için oturum açmasına olanak tanıyacaktır."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If this field is left empty, the previously stored password will be re-used."
msgstr "Bu alan boş bırakılırsa, daha önce kaydedilmiş olan parola tekrar kullanılacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Does the LDAP database require login?"
msgstr "LDAP veritabanı oturum açmayı gerektiriyor mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please choose whether the LDAP server enforces a login before retrieving entries."
msgstr "LDAP sunucusunun girdi almadan önce oturum açılmasını zorunlu kılıp kılmayacağını seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Such a setup is not usually needed."
msgstr "Bu yönde bir seçim genellikle gerekli değildir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Distinguished name of the search base:"
msgstr "Arama tabanı için belirgin ad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Çoğu site bunun için alan adlarının bileşenlerini kullanır. Örneğin \"example.net\" alanı arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."
sondaki kullanır-> kullanılır

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "clear"
msgstr "açık (yalın?)"
buradaki clear clear text password'un clear'ıdır diye tahmin ediyorum, bu yüzden açık olmalı.

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "crypt"
msgstr "şifreleme"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "nds"
msgstr "nds (novell e-directory)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "ad"
msgstr "ad (active directory?)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "exop"
msgstr "exop (?)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "md5"
msgstr "md5"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "Local encryption algorithm to use for passwords:"
msgstr "Parolalar için kullanılacak yerel şifreleme algoritması:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
"The PAM module can encrypt the password locally when changing it, which is recommended:\n"
" * clear: no encryption. This should be chosen when LDAP servers\n"
"   automatically encrypt the userPassword entry;\n"
" * crypt: make userPassword use the same format as the flat\n"
"   local password database. If in doubt, you should choose this option;\n"
" * nds: use Novell Directory Services-style updating. The old\n"
"   password is first removed, then updated;\n"
" * ad: Active Directory-style. This creates a Unicode password and\n"
"   updates the unicodePwd attribute;\n"
" * exop: use the OpenLDAP password change extended operation to update the\n"
"   password."
msgstr ""
"PAM birimi parolalar değiştirilirken yerel olarak onları şifreleyebilir ve bu özelliğin kullanılması önerilir:\n"
"* açık: şifreleme yok. LDAP sunucuları userPassword girdilerini kendiliğinden şifreliyorsa seçilmelidir.\n"
"* şifreleme: userPassword girdisinin düz yerel parola veritabanı ile aynı biçimi kullanmasını sağla. ne yapacağınızı bilemiyorsanız bunu seçinişz.\n"
"* nds: Novell Dizin Hizmetleri (NDS) tipi güncelleme. Eski parola önce kaldırılır, ardından güncellenir.\n"
"* ad: Aktif Dizin (AD) tipi. Bu seçenek Unicode parola yaratır ve unicodePwd özelliğini günceller.\n"
"* exop: Parolayı güncellemek için OpenLDAP gelişmiş parola değişimi işlemini kullan."
böyle yerlerde satır uzunluklarına dikkat et, orjinal metindeki satır uzunluklarını aşmamaya çalış. normalde sorun çıkacak yerlerde uyarıyorlar, ama ben ne olur ne olmaz deyip uyarı yoksa bile orjinal metinde bu tarz şeyler varsa uymaya çalışıyorum.

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "LDAP version to use:"
msgstr "Kullanılacak LDAP sürümü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose the version of the LDAP protocol that should be used by ldapns. Using the highest available version number is recommended."
msgstr "ldapns tarafından kullanılacak LDAP iletişim kuralı sürümünü seçiniz. Eldeki en yüksek sürümü kullanmanız önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "LDAP login user account:"
msgstr "LDAP oturum açma hesabı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the name of the LDAP account that should be used for non-administrative (read-only) database logins."
msgstr "Yönetimsel olmayan amaçlar için kullanılacak ve veritabanından yalnızca veri almak için oturum açacak LDAP hesap adını giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "It is highly recommended to use an unprivileged account, because the configuration file that contains the account name and password must be world-readable."
msgstr "Hesap adı ve parolasını saklayacak yapılandırma dosyasının herkes tarafından okunabilir olması gerektiğinden ayrıcalıklı olmayan bir hesap kullanılması şiddetle önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Allow LDAP admin account to behave like local root?"
msgstr "LDAP yönetici hesabının yerel root gibi davranmasına izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "This option will allow password utilities that use PAM to change local passwords."
msgstr "Bu seçenek PAM'i kullanan parola uygulamalarının yerel parolaları değiştirebilmesine olanak tanıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "The LDAP admin account password will be stored in a separate file which will be made readable to root only."
msgstr "LDAP yönetici hesabı parolası yalnızca root tarafından okunabilecek ayrı bir dosyada saklanacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "If /etc is mounted by NFS, this option should be disabled."
msgstr "/etc dizini NFS bağlantılı ise bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "LDAP sunucusu Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is 'ldap://<hostname_or_IP>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr "LDAP sunucusunun kullandığı Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını giriniz.  Bu ldap://<sunucu_adı ya da IP>:<bağlantı_noktası>/ şeklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da ldapi:// de kullanılabilir. Bağlantı noktası (port) seçime bağlıdır."
<sunucu_adı_ya_da_IP>

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Using an IP address is recommended to avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr "Alan adı hizmetinin erişilemediği durumlarda aksama yaşanmaması için IP adresi kullanmanız önerilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Password for LDAP login user:"
msgstr "Yönetimsel olmayan LDAP kullanıcısı için parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please enter the password for the nonadministrative LDAP login account."
msgstr "Yönetimsel olmayan LDAP kullanıcısı için parola giriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Manage libpam-ldap configuration automatically?"
msgstr "libpam-ldap yapılandırması kendiliğinden yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "The libpam-ldap package configuration may be managed automatically using answers to questions asked during the configuration process. The resulting configuration file may overwrite local changes."
msgstr "libpam-ldap paketi yapılandırması, yapılandırma sürecinde sorulacak sorulara alınan yanıtlarla kendiliğinden yapılabilir. Sonuç yapılandırma dosyası yerel değişikliklerin üzerine yazabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "If you do not choose this option, no further questions will be asked and the configuration will need to be done manually."
msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz size daha fazla soru sorulmayacak ve yapılandırmayı daha sonra elle yapmanız gerekecektir."
seçmezseniz

Eline sağlık!

Reply to: