[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba/tr.poOn 08.05.2012 23:10, akoc@artielektronik.com.tr wrote:
+msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions
that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used
to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf
contains an \"include\" line or an option that spans multiple lines,
which could confuse the automated configuration process and require
you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
+msgstr "Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını
(nmbd
ve smbd) yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf
dosyasındaki parametreleri etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut
smb.conf dosyası, debconf'u şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı
elle
değiştirilmesi zorunda kılacak bir \"include\" satırı ya da birden
fazla satıra yayılan bir seçenek içeriyor ve yeniden
çalışabilmesi
için smb.conf dosyanızın tarafınızca değiştirilmesi gerekiyor."
Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u şaşırtabilecek ve smb.conf
dosyasının
elle değiştirilmesini zorunlu kılacak bir \"include\" satırı ya da
birden fazla satıra yayılan bir seçenek içeriyor ve Samba'nın yeniden
çalışabilmesi için smb.conf dosyasının tarafınızca
değiştirilmesi
gerekiyor."
burada yeniden çalışacak olan samba değil de yapılandırma (debconf)
olabilir. ben düzelteyim buraya yine bakarsın.
tamam o zaman hangisi olduğuna emin olamazsan eskisi gibi yapıp hangisi olduğunu söyleme.

Eline sağlık!

senin de.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 4FA95003.3050607@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 4FA95003.3050607@gmail.com

Reply to: