[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://uw-imap-2002edebian# Turkish translation of uw-imap-2002edebian.
# This file is distributed under the same license as the
uw-imap-2002edebian package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uw-imap-2002edebian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-28 16:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-10 17:13+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../ipopd.templates.master:3
msgid "pop2, pop3, pop3s"
msgstr "pop2, pop3, pop3s"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5 ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "Which ports should the server listen on?"
msgstr "Sunucu hangi portları dinlemeli?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "pop2 = POP 2 on TCP port 109 with TLS support. This is
obsolete."
msgstr "pop2 = TCP port 109 üzerinde TLS desteğiyle POP 2. Bu
kesindir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "pop3 = POP 3 on TCP port 110 with TLS support."
msgstr "pop3 = TCP port 110 üzerinde TLS desteği ile POP 3."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "pop3s = POP 3 on TCP port 995 with SSL support."
msgstr "pop3s = TCP port 995 üzerinde SSL desteği ile POP 3."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "If in doubt, choose pop3 and pop3s."
msgstr "Eğer kararsız kaldıysanız, pop3 ve pop3s'i seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:4
msgid "Allow insecure authentication using plaintext passwords?"
msgstr ""
"Düz metin parolaları kullanarak güvenli olmayan kimlik doğrulamaya izin
"
"verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:4
msgid ""
"The use of unencrypted plaintext passwords is generally insecure, and
the "
"current version of libc-client by default only allows network access
through "
"either TLS or SSL connections. This affects uw-imapd, ipopd and any
other "
"programs that use libc-client for mail access through the network. 
However, "
"this functionality can be changed by using the semi-official
/etc/c-client."
"cf configuration file. Read more about this in /usr/share/doc/libc-"
"client__VER__/README.Debian."
msgstr ""
"Şifrelenmemiş düz metin parolalarının kullanımı genellikle güvensizdir
ve "
"libc-client'ın yürürlükteki sürümü öntanımlı olarak ağa ulaşmak için
sadece "
"TLS veya SSL bağlantılara izin vermektedir. Bu uw-imapd, ipopd ve ağ "
"üzerinde e-posta girişi için libc-client kullanan bütün diğer
uygulamaları "
"da etkiler. Bununla birlikte bu işlev yarı-resmi /etc/c-client.cf "
"yapılandırma dosyası kullanılarak değiştirilebilir. Bu konu hakkında
/usr/"
"share/doc/libc-client__VER__/README.Debian dosyasından daha fazla bilgi
"
"bulabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:4
msgid ""
"Do you want to allow email access authentication using insecure
plaintext "
"passwords?"
msgstr ""
"Güvenli olmayan düz metin parolalarını kullanarak e-posta giriş
doğrulaması "
"yapılmasına izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:4
msgid "Note: cramd-md5 passwords are treated as plaintext passwords!"
msgstr "Not: cramd-md5 parolaları düz metin parolalar gibi işlem görür!"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:21
msgid "Continue installing libc-client without Maildir support?"
msgstr "\"libc-client\" kurulumuna Maildir desteği olmadan devam edilsin
mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:21
msgid ""
"Libc-client earlier than version 2002d (and development versions of
2003) "
"included an unofficial and no longer maintained patch to support
Maildirs. "
"By default Maildirs were not used by uw-imapd or ipopd, but if you have
"
"changed your system configuration or other installed programs depend on
libc-"
"client then upgrading may result in broken mail handling."
msgstr ""
"Sürüm 2002d'den daha yeni libc-client (ve 2003'ün geliştirme sürümleri)
"
"resmi olmayan ve Maildir desteği için artık desteklenmeyen bir yama "
"içeriyordu. Öntanımlı olarak Maildir'lar uw-imapd yada ipopd tarafından
"
"kullanılmıyordu, fakat eğer sistem yapılandırmanızı değiştirdiyseniz
veya "
"libc-client'a bağımlı uygulamalar kurduysanız güncelleştirme bozuk bir
e-"
"posta kontrolüne yok açabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client__VER__.templates.in.master:21
msgid ""
"Do you want to continue installing a libc-client without Maildir
support?"
msgstr ""
"\"libc-client\" kurulumuna Maildir desteği olmadan devam etmek
istermisiniz?"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../uw-imapd.templates.master:3
msgid "imap2, imap3, imaps"
msgstr "imap2, imap3, imaps"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid ""
"imap2 = IMAP 4Rev1 (not 2, strangely enough) on TCP port 143 with TLS "
"support."
msgstr ""
"imap2 = TCP port 143 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 4Rev1 (2 değil,
alışık "
"olmadık şekilde yeterli)."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "imap3 = IMAP 3 on TCP port 220 with TLS support. This is
obsolete."
msgstr "imap3 = TCP port 220 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 3. Bu
kesindir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "imaps = IMAP 4Rev1 on TCP port 993 with SSL support."
msgstr "imaps = TCP port 993 üzerinde SSL desteğiyle IMAP 4Rev1."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "If in doubt, pick imap2 and imaps."
msgstr "Eğer kararsız kaldıysanız, imap2 ve imaps'i seçiniz."

Attachment: tr.po
Description: application/po


Reply to: