[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://powermgmt-base# Turkish translation of powermgmt-base.
# This file is distributed under the same license as the powermgmt-base
package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: powermgmt-base\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-10 15:24+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../powermgmt-base.templates:4
msgid "Create special device file?"
msgstr "Özel aygıt dosyası yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../powermgmt-base.templates:4
msgid ""
"Applications need a special device file through which to access the APM
"
"subsystem. The name of the file that will be created on your system if
you "
"accept to this question is determined by the /sbin/MAKEDEV script. 
Usually "
"the file is /dev/apm_bios. If you accept here, note that /sbin/MAKEDEV
will "
"reset the permissions of the file to distribution defaults. Note that
if you "
"will be using a kernel with devfs enabled then you do NOT need to
create a "
"special device file now and you should refuse here.  Otherwise you
should "
"probably accept here."
msgstr ""
"Ulgulamalar üzerinden APM alt sistemine ulaşmak için özel bir aygıt "
"dosyasına ihtiyaç duyar. Sizin sisteminizde yaratılacak olan dosyanın
ismi "
"eğer bu soruyu kabul ederseniz /sbin/MAKEDEV betiği tarafından "
"kararlaştırılacak.  Genellikle bu dosyanın ismi  /dev/apm_bios'tur.
Eğer "
"burada kabul ederseniz, aklınızda bulunsun /sbin/MAKEDEV betiği
dosyanın "
"izinlerini dağıtım öntanımlı değerlerine döüştürecektir. Aklınızda
bulunsun "
"eğer devfs etkinleştirilmiş bir çekirdek kullanacaksanız şu an özel bir
"
"aygıt dosyası yaratmak zorunda değilsiniz ve burada bu soruyu "
"reddetmelisiniz.  Yoksa büyük ihtimalle bunu kabul etmelisiniz."

Attachment: tr.po
Description: application/po


Reply to: