[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://uw-imap-2002edebian--- tr.po	2004-05-11 18:23:33.000000000 +0300
+++ tr.new.po	2004-05-11 18:42:12.000000000 +0300
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: uw-imap-2002edebian\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2004-02-28 16:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-05-11 17:39+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-05-11 18:42+0300\n"
 "Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,7 +32,7 @@
 #. Description
 #: ../ipopd.templates.master:5
 msgid "pop2 = POP 2 on TCP port 109 with TLS support. This is obsolete."
-msgstr "pop2 = TCP port 109 üzerinde TLS desteğiyle POP 2. Bu kesindir."
+msgstr "pop2 = TCP port 109 üzerinde TLS desteğiyle POP 2. Bu ayar artık eskimiştir."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -69,7 +69,7 @@
 "this functionality can be changed by using the semi-official /etc/c-client."
 "cf configuration file. Read more about this in /usr/share/doc/libc-"
 "client__VER__/README.Debian."
-msgstr "Şifrelenmemiş düz metin parolalarının kullanımı genellikle güvensizdir ve libc-client'ın yürürlükteki sürümü öntanımlı olarak ağa ulaşmak için sadece TLS veya SSL bağlantılara izin vermektedir. Bu uw-imapd, ipopd ve ağ üzerinde e-posta girişi için libc-client kullanan bütün diğer uygulamaları da etkiler. Bununla birlikte bu işlev yarı-resmi /etc/c-client.cf yapılandırma dosyası kullanılarak değiştirilebilir. Bu konu hakkında /usr/share/doc/libc-client__VER__/README.Debian dosyasından daha fazla bilgi bulabilirsiniz."
+msgstr "Şifrelenmemiş düz metin parolalarının kullanımı genellikle güvenli değildir ve libc-client'ın yürürlükteki sürümü öntanımlı olarak ağa ulaşmak için sadece TLS veya SSL bağlantılara izin vermektedir. Bu durum; uw-imapd, ipopd ve ağ üzerinde e-posta girişi için libc-client'i kullanan bütün diğer uygulamaları da etkiler. Bununla birlikte bu işlev yarı-resmî /etc/c-client.cf yapılandırma dosyası kullanılarak değiştirilebilir. Bu konu hakkında /usr/share/doc/libc-client__VER__/README.Debian dosyasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -102,7 +102,7 @@
 "changed your system configuration or other installed programs depend on libc-"
 "client then upgrading may result in broken mail handling."
 msgstr ""
-"Sürüm 2002d'den daha yeni libc-client (ve 2003'ün geliştirme sürümleri) resmi olmayan ve Maildir desteği için artık desteklenmeyen bir yama içeriyordu. Öntanımlı olarak Maildir'lar uw-imapd yada ipopd tarafından kullanılmıyordu, fakat eğer sistem yapılandırmanızı değiştirdiyseniz veya libc-client'a bağımlı uygulamalar kurduysanız güncelleştirme bozuk bir e-posta kontrolüne yok açabilir."
+"Sürüm 2002d'den daha yeni libc-client (ve 2003'ün geliştirme sürümleri) resmî olmayan ve Maildir desteği için artık desteklenmeyen bir yama içeriyordu. Uw-imapd veya ipod öntanımlı olarak Maildir biçemini kullanmıyordu. Fakat eğer sistem yapılandırmanızı değiştirdiyseniz veya libc-client'a bağımlı uygulamalar kurduysanız güncelleştirme bozuk bir e-posta yönetimine yol açabilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -125,13 +125,13 @@
 "imap2 = IMAP 4Rev1 (not 2, strangely enough) on TCP port 143 with TLS "
 "support."
 msgstr ""
-"imap2 = TCP port 143 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 4Rev1 (2 değil, alışık olmadık şekilde yeterli)."
+"imap2 = TCP port 143 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 4Rev1 (oldukça tuhaf şekilde, 2 değil)."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../uw-imapd.templates.master:5
 msgid "imap3 = IMAP 3 on TCP port 220 with TLS support. This is obsolete."
-msgstr "imap3 = TCP port 220 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 3. Bu kesindir."
+msgstr "imap3 = TCP port 220 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 3. Bu ayar artık eskimiştir."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -143,5 +143,5 @@
 #. Description
 #: ../uw-imapd.templates.master:5
 msgid "If in doubt, pick imap2 and imaps."
-msgstr "Eğer kararsız kaldıysanız, imap2 ve imaps'i seçiniz."
+msgstr "Eğer kararsız kaldıysanız, imap2 ve imaps'i seçin."
 
-- 
roktasReply to: