[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://powermgmt-base--- tr.po.old	Tue May 11 16:50:05 2004
+++ tr.po	Tue May 11 16:58:42 2004
@@ -2,7 +2,6 @@
 # This file is distributed under the same license as the powermgmt-base package.
 # Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
 # 
-# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: powermgmt-base\n"
@@ -35,12 +34,12 @@
 "special device file now and you should refuse here.  Otherwise you should "
 "probably accept here."
 msgstr ""
-"Ulgulamalar üzerinden APM alt sistemine ulaşmak için özel bir aygıt "
-"dosyasına ihtiyaç duyar. Sizin sisteminizde yaratılacak olan dosyanın ismi "
-"eğer bu soruyu kabul ederseniz /sbin/MAKEDEV betiği tarafından "
-"kararlaştırılacak.  Genellikle bu dosyanın ismi  /dev/apm_bios'tur. Eğer "
-"burada kabul ederseniz, aklınızda bulunsun /sbin/MAKEDEV betiği dosyanın "
-"izinlerini dağıtım öntanımlı değerlerine döüştürecektir. Aklınızda bulunsun "
-"eğer devfs etkinleştirilmiş bir çekirdek kullanacaksanız şu an özel bir "
-"aygıt dosyası yaratmak zorunda değilsiniz ve burada bu soruyu "
-"reddetmelisiniz.  Yoksa büyük ihtimalle bunu kabul etmelisiniz."
+"Uygulamaların APM alt sistemine ulaşmaları için özel bir aygıt dosyası "
+"gerekir. Sizin sisteminizde yaratılacak olan dosyanın ismi, eğer bu soruyu "
+"kabul ederseniz, /sbin/MAKEDEV betiği tarafından kararlaştırılacak. Bu "
+"dosyanın ismi genellikle /dev/apm_bios'tur. İşlemi onaylamanız halinde "
+"/sbin/MAKEDEV betiğinin, dosya izinlerini dağıtım öntanımlı değerlerine "
+"dönüştürecektir. Eğer devfs etkinleştirilmiş bir çekirdek kullanacaksanız, "
+"şu an özel bir aygıt dosyası yaratmak zorunda olmadığınızı ve bu soruyu "
+"reddetmeniz gerektiğini unutmayın.  Aksi halde büyük ihtimalle bunu kabul "
+"etmelisiniz."

-- 
roktasReply to: