[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://packages/anna/debian/po/tr.po# Turkish translation of anna.
# This file is distributed under the same license as the anna package.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anna\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-09 14:20-0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 23:47+0200\n"
"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Retriever to use:"
msgstr "Kullanılacak alıcı:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4
msgid "The retriever is responsible for fetching installer components to be 
loaded."
msgstr "Alıcı kurulacak modülleri almakla görevlidir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:11
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Yüklenecek kurulum bileşenleri:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:11
msgid ""
"Most things you will need will be loaded automatically. The listed installer 
"
"components all have low priority and are probably not necessary, but may be "
"interesting to some users."
msgstr ""
"İhtiyacınız olacak çoğu modül otomatik olarak kurulacaktır. Listelenen "
"modüller ise düşük öncelikli ve muhtemelen gereksiz modüllerdir, fakat bazı "
"kullanıcıların işine yarayabilir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:11
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Şunu bilmelisiniz ki eğer seçtiğiniz bileşen diğerlerine bağımlı ise, bu "
"bileşenler de kurulacaktır."

#. Type: text
#. Description
#. (Progress bar) title displayed when loading udebs
#: ../templates:22
msgid "Loading components of the Debian installer"
msgstr "Debian Kurulum Uygulaması bileşenleri yükleniyor"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:26
msgid "Retrieving ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} alınıyor"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:30
msgid "Unpacking ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} açılıyor"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:34
msgid "Failed to retrieve installer component"
msgstr "Kurulum bileşenleri alınamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:34
msgid "Retrieving the component ${PACKAGE} failed for unknown reasons. 
Aborting."
msgstr "${PACKAGE} bileşeni alınırken belirsiz bir hata oluştu. İptal 
ediliyor."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:39
msgid "Integrity check failed"
msgstr "Doğrulama kontrolu başarısız"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:39
msgid ""
"The integrity check for ${PACKAGE} failed. It is most likely corrupt. "
"Aborting."
msgstr ""
"${PACKAGE} için doğrulama kontrolü yapılamadı. Muhtemelen hasar görmüş. "
"İptal ediliyor."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:45
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Kurulumu bileşenleri yüklenemedi"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:45
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr "${PACKAGE} kurulurken belirsiz bir hata oluştu. İptal ediliyor."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:50
msgid "No installer components found"
msgstr "Yükleyici bileşenleri bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"If you are installing from CD, it may be corrupt. If you are installing from 
"
"a network, please try another mirror. If you are installing from  floppy, "
"make sure you have a driver floppy in the correct drive."
msgstr ""
"Eğer kurulumu bir CD'den yapıyorsanız, muhtemelen hasar görmüştür. Eğer bir "
"ağ üzerinden kurulum yapıyorsanız , lütfen başka bir yansı deneyiniz. Eğer "
"bir disketten kuruyorsanız, doğru sürücüyü kullandığınızdan emin olun."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../load-installer.templates:4
msgid "Load installer components"
msgstr "Yükleyici bileşenlerini kur"Reply to: