[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://console-common* Recai Oktas [2004-03-28 20:57:20+0300]
[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:5
> msgid ""
> "The keymap describes how keys are laid out on your keyboard, and what "
> "symbols (letters, digits, etc.) are drawn on them."
> msgstr "Klavye düzeni tuşların klavye üzerinde nasıl dizildiğini ve bu tuşların "
> "üzerinde (harfler, rakamlar, vb.) hangi sembollerin bulunduğunu tanımlar."

s/bu tuslarin/bunlarin/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:5
> msgid ""
> "\"Select keymap from arch list\" will allow you to select one of the "
> "predefined keymaps specific for your architecture - you will most likely "
> "want this unless you have a USB keyboard."
> msgstr ""
> "\"Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç\" "
> "kullandığınız mimariye (i386, powerpc gibi) özgü önceden tanımlı klavye "
> "düzenlerinden birini seçmenizi sağlar - USB klavye kullanmıyorsanız bunu "
> "seçmenizi öneririz."

s/bunu secmenizi oneririz/bunun secilmesi onerilir/

[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:5
> msgid ""
> "\"Keep kernel keymap\" will prevent any keymap from being loaded next time "
> "your system boots.  It will remove from /etc/console any keymap you may have "
> "already selected (it will be lost), but if you have already loaded a keymap, "
> "it cannot not be changed back until you reboot."
> msgstr "\"Çekirdekle gelen klavye düzenini koru \" sistemin bir sonraki "
> "açılışında herhangi bir klavye düzeninin yüklenmesini önleyecektir.  Bu seçenek "
> "/etc/console'da zaten mevcut bir ayarı silecektir (bu ayarı kaybedeceksiniz). "
> "Fakat şu an zaten yüklenmiş ve etkin olan bir klavye düzeni varsa, sistemi "
> "tekrar açıncaya kadar bu ayar değiştirilemez."

s/mevcut/varolan/

[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:45
> msgid "What is the layout family of your keyboard ?"
> msgstr "Klavye düzeni hangi aile'ye ait?"

s/aile'ye/aileye/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:61
> msgid "Which variant do you have ?"
> msgstr "Hangi alt tür'ü (varyant) kullanıyorsunuz?"

s/tur'u/turu/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:61
> msgid ""
> "The layout you selected has several variants.  Please select the one "
> "matching your keyboard."
> msgstr "Seçtiğiniz klavye düzeni çok sayıda alt tür'e sahip.  Lütfen bunlardan "
> "uygun birini seçin."

s/tur'e/ture/

[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates.in:68
> msgid ""
> "The keyboard you selected allows you to choose among several keymaps. "
> "Usually these were designed either for specific tastes (eg. dead keys or "
> "not), or for specific needs (eg. programmer's keymaps)."
> msgstr "Seçtiğiniz klavye çok sayıda klavye düzeni arasında tercih yapmanıza "
> "olanak sunuyor.  Bunlar genellikle özel isteklere (ör. ölü tuşların kullanılıp, "
> "kullanılmaması) veya özel gereksinimlere (ör. programcı klavyesi) göre "
> "tasarlanmıştır."

s/kullanilip, kullanilmamasi/kullanilip kullanilmamasi/

[...]

-- 
roktasReply to: