[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sözlükDil birliği sağlamak için hangi sözlük kullanılacak. Ben aşağıdakine
bakıyorum : 
http://dict.uzem.itu.edu.tr/Reply to: