[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [RFR] po-debconf://setserialDüzeltiyorum. Yarın tekrar gönderecek duruma gelirim.

Mehmet Turker
http://www.turker.name.tr
 

> -----Original Message-----
> From: Recai Oktas [mailto:roktas@omu.edu.tr] 
> Sent: Tuesday, March 23, 2004 4:40 PM
> To: debian-l10n-turkish@lists.debian.org
> Subject: Re: [RFR] po-debconf://setserial
> 
> > # Turkish translation of setserial.
> > # This file is distributed under the same license as the 
> setserial package.
> 
> Bilgi olmasi icin soyluyorum, butun dosya basliklari bu 
> sekilde basliyor.
> 
> > # Özgür Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net>, 2004.
> 
> Butun cevirmenler burada, bu bicimde listeleniyor.
> (Cevirmen Mehmet Turker ?)
> 
> > "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
> 
> Onceden "Debian l10n Turkish" kullaniyorduk, artik basitce 
> Turkish diyorum, zira kbabel'da bircok arkadas boyle 
> ayarliyor ve ister istemez bu alan da degisiyor.
> 
> > "MIME-Version: 1.0\n"
> > "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> > "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> > "Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"
> 
> Standart dosya basliginin devami...
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:4
> > msgid "Do you want the automatic serial port configuration?"
> > msgstr "Otomatik seri port ayarlamasını istermisiniz?"
> 
> %s/ayarlama/yapilandirma/g (butun dosyada)
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:4
> > msgid ""
> > "All releases of setserial since 2.15 use the file 
> /etc/serial.conf to "
> > "configure the serial ports. You can edit it to your own 
> likings, or use the "
> > "automatic serial port configuration, which is the 
> recommended way of doing "
> > "it."
> > msgstr "Setserial'ın 2.15 ten beri bütün sürümleri 
> seri portları 
> > ayarlamak için /etc/serial.conf dosyasını kullanır. Kendi 
> > seçimleriniz için bu dosyayı düzenleyebilir veya bunu yapmanın 
> > tavsiye edilen yolu olan otomatik seri port ayarlamasını 
> > kullanabilirsiniz."
> 
> s/2.15/2.15'den/
> [Bu hata bir cok ceviride mevcut, imla kurallari acisindan 
> dogrusu yukarida]
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:4
> > msgid ""
> > "Attention PCMCIA users - pcmcia-cs has its own 
> configuration for PC Card "
> > "serial-type devices, which is not compatible with 
> setserial. In case of "
> > "problems, please read the 
> /usr/share/doc/setserial/README.Debian.gz file."
> > msgstr "PCMCIA kullanıcıları dikkat - pcmcia-cs setserial ile 
> > uyumlu olmayan PC Card seri-tip aletler için kendi 
> ayarları vardır.
> > Herhangi bir problem durumunda, lütfen 
> > /usr/share/doc/setserial/README.Debian.gz dosyasını okuyunuz."
> 
> ... - pcmcia-cs, PC Card seri-tip aletler icin, setserial ile 
> uyumlu olmayan bir yapilandirmaya sahiptir.
> 
> [...]
> > #. Description
> > #: ../templates:18
> > msgid ""
> > "autosave once - this saves your serial configuration the 
> first time you "
> > "select this option, using kernel information. From this 
> point on this "
> > "information is never changed automatically again. If you want the "
> > "configuration to change you have to edit serial.conf by 
> hand. This is the "
> > "default and is good in almost all cases."
> > msgstr "bir kere otomatik kaydet - bu , çekirdek bilgilerini 
> > kullanarak bu seçeneği ilk defa seçtiğinizde seri 
> ayarlarınızı 
> > kaydeder. "
> 
> Devami?
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:18
> > msgid ""
> > "manual - control serial.conf yourself right from the 
> start. Good for 
> > experts " "who like to get their hands dirty, but autosave-once is 
> > probably still " "better."
> > msgstr "elle - serial.conf dosyasını kendiniz baştan 
> kontrol edin.
> > Ellerini kirletmeyi seven uzmanlar için iyidir, fakat 'bir kere 
> > otomatik kaydet' seçeneği muhtemelen hala daha iyidir."
> 
> Burada biraz ingilizce cilve var :-)  'hala'yi kaldiralim 
> bence, kulaga dah uygun duser.
> 
> [...]
> > #. Description
> > #: ../templates:43
> > msgid "Please read documentation on old 0setserial entries"
> > msgstr "Eski 0setserial kayıtları için lütfen 
> dokümantasyonu okuyunuz."
> 
> Boyle de kalabilir, mahzur yok ama; dokuman vs. belge 
> tutarliligi acisindan soyle mi desek?
> 
> s/dokumantasyonu/ilgili belgeleri/ (?)
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:54
> > msgid "New method of bootup initialization used"
> > msgstr "Açılış başlangıcı için yeni metod kullanılıyor"
> 
> s/baslangici/ilklendirmesi/
> s/metod/yontem/
> 
> [...]
> > #. Description
> > #: ../templates:63
> > msgid "" "WARNING: setserial tried to install the module management 
> > code to support " "the serial.o module being loaded and unloaded 
> > dynamically by kerneld (or its " "equivalent). However, 
> update-modules 
> > failed to allow its installation."
> > msgstr "UYARI: setserial kerneld (yada muadili) tarfından dinamik 
> > olarak yüklenip boşaltılacak serial.o modulünü 
> desteklemek için 
> > modul yönetimi kodunu kurmayı denedi. Fakat, 
> update-modules kurulumu 
> > sağlamakta başarısız oldu."
> 
> s/yada/ya da/
> s/tarfindan/tarafindan/
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:63
> > msgid ""
> > "There may be something non-standard about your module 
> configuration. You "
> > "should try running /sbin/update-modules on your own."
> > msgstr "Modül ayarlarınızda standart dışı birşeyler olabilir.
> > /sbin/update-modules 'ü kendiniz.çalıştırmayı deneyiniz."
> 
> s/deneyiniz/deneyin/
> 
> --
> roktas
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: