[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://setserial> # Turkish translation of setserial.
> # This file is distributed under the same license as the setserial package.

Bilgi olmasi icin soyluyorum, butun dosya basliklari bu sekilde
basliyor.

> # �zgür Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net>, 2004.

Butun cevirmenler burada, bu bicimde listeleniyor.
(Cevirmen Mehmet Turker ?)

> "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"

Onceden "Debian l10n Turkish" kullaniyorduk, artik basitce Turkish
diyorum, zira kbabel'da bircok arkadas boyle ayarliyor ve ister istemez
bu alan da degisiyor.

> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> "Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"

Standart dosya basliginin devami...

> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid "Do you want the automatic serial port configuration?"
> msgstr "Otomatik seri port ayarlamasını istermisiniz?"

%s/ayarlama/yapilandirma/g (butun dosyada)

> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "All releases of setserial since 2.15 use the file /etc/serial.conf to "
> "configure the serial ports. You can edit it to your own likings, or use the "
> "automatic serial port configuration, which is the recommended way of doing "
> "it."
> msgstr "Setserial'ın 2.15 ten beri bütün sürümleri seri portları
> ayarlamak için /etc/serial.conf dosyasını kullanır. Kendi
> seçimleriniz için bu dosyayı düzenleyebilir veya bunu yapmanın
> tavsiye edilen yolu olan otomatik seri port ayarlamasını
> kullanabilirsiniz."

s/2.15/2.15'den/
[Bu hata bir cok ceviride mevcut, imla kurallari acisindan dogrusu
yukarida]

> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Attention PCMCIA users - pcmcia-cs has its own configuration for PC Card "
> "serial-type devices, which is not compatible with setserial. In case of "
> "problems, please read the /usr/share/doc/setserial/README.Debian.gz file."
> msgstr "PCMCIA kullanıcıları dikkat - pcmcia-cs setserial ile
> uyumlu olmayan PC Card seri-tip aletler için kendi ayarları vardır.
> Herhangi bir problem durumunda, lütfen
> /usr/share/doc/setserial/README.Debian.gz dosyasını okuyunuz."

... - pcmcia-cs, PC Card seri-tip aletler icin, setserial ile uyumlu
olmayan bir yapilandirmaya sahiptir.

[...]
> #. Description
> #: ../templates:18
> msgid ""
> "autosave once - this saves your serial configuration the first time you "
> "select this option, using kernel information. From this point on this "
> "information is never changed automatically again. If you want the "
> "configuration to change you have to edit serial.conf by hand. This is the "
> "default and is good in almost all cases."
> msgstr "bir kere otomatik kaydet - bu , çekirdek bilgilerini
> kullanarak bu seçeneÄ?i ilk defa seçtiÄ?inizde seri
> ayarlarınızı kaydeder. "

Devami?

> #. Description
> #: ../templates:18
> msgid ""
> "manual - control serial.conf yourself right from the start. Good for
> experts " "who like to get their hands dirty, but autosave-once is
> probably still " "better."
> msgstr "elle - serial.conf dosyasını kendiniz baÅ?tan kontrol edin.
> Ellerini kirletmeyi seven uzmanlar için iyidir, fakat 'bir kere
> otomatik kaydet' seçeneÄ?i muhtemelen hala daha iyidir."

Burada biraz ingilizce cilve var :-)  'hala'yi kaldiralim bence, kulaga
dah uygun duser.

[...]
> #. Description
> #: ../templates:43
> msgid "Please read documentation on old 0setserial entries"
> msgstr "Eski 0setserial kayıtları için lütfen dokümantasyonu okuyunuz."

Boyle de kalabilir, mahzur yok ama; dokuman vs. belge tutarliligi
acisindan soyle mi desek?

s/dokumantasyonu/ilgili belgeleri/ (?)

> #. Description
> #: ../templates:54
> msgid "New method of bootup initialization used"
> msgstr "AçılıÅ? baÅ?langıcı için yeni metod kullanılıyor"

s/baslangici/ilklendirmesi/
s/metod/yontem/

[...]
> #. Description
> #: ../templates:63
> msgid "" "WARNING: setserial tried to install the module management
> code to support " "the serial.o module being loaded and unloaded
> dynamically by kerneld (or its " "equivalent). However, update-modules
> failed to allow its installation."
> msgstr "UYARI: setserial kerneld (yada muadili) tarfından dinamik
> olarak yüklenip boÅ?altılacak serial.o modulünü desteklemek için
> modul yönetimi kodunu kurmayı denedi. Fakat, update-modules kurulumu
> saÄ?lamakta baÅ?arısız oldu."

s/yada/ya da/
s/tarfindan/tarafindan/

> #. Description
> #: ../templates:63
> msgid ""
> "There may be something non-standard about your module configuration. You "
> "should try running /sbin/update-modules on your own."
> msgstr "Modül ayarlarınızda standart dıÅ?ı birÅ?eyler olabilir.
> /sbin/update-modules 'ü kendiniz.çalıÅ?tırmayı deneyiniz."

s/deneyiniz/deneyin/

-- 
roktasReply to: