[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Stavfel på sidan för grepOn Wed, 23 Apr 2014 12:42:29 +0200,
Anders Jonsson<anders.jonsson@norsjovallen.se> wrote:

>On 2014-04-22 12:35, Andreas Rönnquist wrote:
>> On Mon, 21 Apr 2014 09:01:36 +0200,
>> Anders Jonsson<anders.jonsson@norsjovallen.se> wrote:
>>
>>> Hej,
>>> såg på https://packages.debian.org/sv/sid/grep att stavningen
>>> "determinstisk" smugit sig in, ska vara "deterministisk".
>>>
>> Fixat! Tackar för din rapport - jag har inte tidigare sysslat med den
>> delen som detta tillhör som kallas DDTP (Debian Description
>> Translation Projekt), så jag ville inte svara på ditt mail innan jag
>> visste att rättningen verkligen fungerade - men nu ser jag att min
>> rättning har gått igenom på rätt sätt.
>Tackar!
>
>Har nu ögnat igenom befintliga svenska beskrivningar, och har sedan
>rättat till de stavfel och grammatikmissar jag upptäckt genom
>webbgränssnittet ( https://ddtp.debian.net/ddtss/index.cgi/sv ). Blev
>28 paket som ändrades, med väldigt små ändringar på de flesta ställen.
>Om någon med behörighet kan godkänna ändringarna vore det snällt.
>

Som du har sett har jag har gått igenom det du har gjort - men det
verkar som om det krävs att fler gör detta och godkänner dem för att
ändringarna skall gå igenom och bli "Live" på webbplatsen. Så, om någon
känner sig manad - var snäll och hjälp till så vi får rättade
översättningar här.

Konstigt nog så verkar det som om när man hämtar en översättning och
gör rättningar via e-postgränssnittet så går ändringarna igenom på en
gång - därav kom rättningen av felet på grep-sidan som Anders
rapporterade igenom på en gång.

Det är möjligt att det kanske går att sänka antalet personer som måste
godkänna översättningen för att den skall anses som giltig, det vore
något att kolla upp.

All hjälp uppskattas stort!

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
gusnan@gusnan.se


Reply to: