[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Stavfel på sidan för grepHej,
såg på https://packages.debian.org/sv/sid/grep att stavningen
"determinstisk" smugit sig in, ska vara "deterministisk".

Med vänlig hälsning,
Anders Jonsson


Reply to: