[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] översättning av pressutskickOn Tue, 19 Mar 2013 22:48:40 +0100,
Anders Jackson<anders.jackson@gmail.com> wrote:

>Bara läst det här, men jag är inte riktigt överens med er om en rad.
>
------------------------8<------------------------
>
>Vi på Eaton tror starkt på och stödjer principen att mjukvara bör vara
>fri och ha öppen källkod. Vi har även upptäckt att även våra kunder
>blir mer och mer intresserade av att arbeta med Linux och annan öppen
>programvara.
>
>Möjligen skall slutet vara
>"öppen källkod såsom Linux och liknande programvara."
>Men det låter lite styltat.
>

Tackar! Jag har lagt till även din ändring till min lokala (den första
av dina två varianter tycker jag låter bättre).

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
gusnan@gusnan.se

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: