[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förkastades begreppet 'debianförvaltare'?> On 2010-08-26 11:02, Mats Erik Andersson wrote:
>
>> Måhända har detta ordval nu i viss grad fastnat i Era sinnen, men jag
>> undrar helt stilla om inte "debianförvaltare" vore ett ord att föredraga
>>  framför "debianunderhållare". Så mycket mer som jag nu står i begrepp
>> att skicka in min egen ansökan om förvaltarskap. Kom någonsin
>> "debianförvaltare"
>> upp som ett förslag när det begav sig?
>
> Min spontana reaktion är att "förvaltare" känns hierakiskt högre än den
> status som tillmäts dagens "underhållare". Egnetligen så spelar det mig
> kvitta vad som används så länge vi har konsekvens (bestämmer vi oss för en
> formulering idag så är konsekvensen att man går igenom saker när de blir
> aktuella och inget annat=)).

För mig motsvarar en "(system-)förvaltare" en "(system) administrator",
vilket inte är vad vi är ute efter här. En "underhållare" arbetar med
underhållning och inte med underhåll. Jag är inte så förtjust i något av
de båda förslagen.

Jag var tvungen att läsa på lite om Debians roller:
<http://www.debian.org/devel/join/index.en.html>.

"Debian Maintainer (DM): The first step in which you can upload packages
to the Debian archive yourself some Debian Developer has previously
sponsored for you.

Debian Developer (DD): The traditional full membership role in Debian. A
DD can upload any package and can participate in Debian elections. Before
applying as DD, you should have been a DM for about six months."

En "Debian Maintainer" är alltså inte en utvecklare, men har ansvar för
ett eller fler paket. "Maintainer" översätts väl normalt med "ansvarig",
så i det här fallet är det väl en "paketansvarig" det är fråga om.
Personligen skulle jag nog inte valt att ha med "Debian" i rollnamnen, men
det är ju en smaksak, så slutprodukten blir "debianpaketansvarig" (detta
är förvisso ett långt ord men "debianansvarig" verkar snarare indikera en
person som är ansvarig för hela Debian, d.v.s. den roll projektledaren
har; "debianpaketunderhållsansvarig" blir f.ö. ännu längre och
klumpigare).

Vänligen,
Fredrik


Reply to: