[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Förkastades begreppet "debianförvaltare"?Hej!

Jag har en längre tid retat mig på ordvalet "debianunderhållare",
eftersom det för den oinvigde i alltför hög grad för leder tankarna
till nöjesbranchen. Det ligger en milsvid klyfta mellan innebörden
i orden "underhåll" och "underhållare"!

Måhända har detta ordval nu i viss grad fastnat i Era sinnen, men jag
undrar helt stilla om inte "debianförvaltare" vore ett ord att föredraga
framför "debianunderhållare". Så mycket mer som jag nu står i begrepp att
skicka in min egen ansökan om förvaltarskap. Kom någonsin "debianförvaltare"
upp som ett förslag när det begav sig?

Hälsning

M E A
Reply to: