[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förkastades begreppet "debianförvaltare"?On 2010-08-26 11:02, Mats Erik Andersson wrote:
> Måhända har detta ordval nu i viss grad fastnat i Era sinnen, men jag
> undrar helt stilla om inte "debianförvaltare" vore ett ord att föredraga
> framför "debianunderhållare". Så mycket mer som jag nu står i begrepp att
> skicka in min egen ansökan om förvaltarskap. Kom någonsin "debianförvaltare"
> upp som ett förslag när det begav sig?

Min spontana reaktion är att "förvaltare" känns hierakiskt högre än den
status som tillmäts dagens "underhållare". Egnetligen så spelar det mig
kvitta vad som används så länge vi har konsekvens (bestämmer vi oss för
en formulering idag så är konsekvensen att man går igenom saker när de
blir aktuella och inget annat=)).

-- 
brother
http://sis.bthstudent.se


Reply to: