[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#594679] po-debconf://nss-pam-ldapd/sv.poArthur gick med på att ta emot en något sen felrapport, så den här ska
hinna med i nästa uppladdning!

Martin

---------- Forwarded message ----------
Subject: Bug#594679: Acknowledgement ([INTL:sv] po-debconf file for
nss-pam-ldapd)


Thank you for filing a new Bug report with Debian.


Reply to: