[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Förkastades begreppet "debianförvaltare"?2010/8/26 Mats Erik Andersson <ynglingatal@yahoo.se>:
> Jag har en längre tid retat mig på ordvalet "debianunderhållare",
> eftersom det för den oinvigde i alltför hög grad för leder tankarna
> till nöjesbranchen. Det ligger en milsvid klyfta mellan innebörden
> i orden "underhåll" och "underhållare"!
>
> Måhända har detta ordval nu i viss grad fastnat i Era sinnen, men jag
> undrar helt stilla om inte "debianförvaltare" vore ett ord att föredraga
> framför "debianunderhållare". Så mycket mer som jag nu står i begrepp att
> skicka in min egen ansökan om förvaltarskap. Kom någonsin "debianförvaltare"
> upp som ett förslag när det begav sig?

Ingen aning.

Det är osannolikt att jag kommer ge mig i kast med något omvälvande
den närmsta tiden. Jag har å andra sidan inga starka känslor för någon
särskild term så vad mig anbelangar kan du ändra hur mycket du vill!
:)

Det är värt att notera att det någon gång framöver kommer göras en
omfattande förändring av de engelska termerna, hur de hänger ihop, vad
de innebär osv. [1] Då kommer förmodligen vissa termer tas bort, andra
läggas till och några få nya betydelser. Det kan vara värt att vänta
med att ändra de svenska termerna till dess.

Martin

[1] http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2008/10/msg00005.html


Reply to: