[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ändringar i dpkgHär kommer en diff för dpkg

--
Daniel Nylander

Attachment: dpkg.diff
Description: Binary data


Reply to: