[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ändringar i dpkg> Här kommer en diff för dpkg

Nu är podiff inte det program som saknar buggar direkt..
Ändringen gäller typ 7 strängar och inte mer än så.
Se mina tidigare meddelanden om ändringsförslag.

--
Daniel Nylander


Reply to: