[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Språkligheter i aptDaniel Nylander:

> De borde ändras till följande
> 
> 15 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 3 som inte
> uppgraderas.

Fast då blir texten längre igen, och originalet står i förfluten tid
("upgraded", inte "to be upgraded").


Jag håller med om de två första korrigeringarna, förresten :-)

> Vem tar på sig det? Peter eller jag?

Jag har inte direkt commit-behörighet till Apt, men jag brukar skicka
patchar då och då.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: