[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Språkligheter i aptHittade några språkligheter i apt (D-I Level 5). Peter (f.d Karlsson) var
senaste översättaren.

> # cmdline/apt-get.cc:847
> #, c-format
> msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
> msgstr ""
> "Efter denna opeation kommer ytterligare %sB utrymme användas på disken.\n"

Ska vara operation (eller åtgärd)


> #: cmdline/apt-get.cc:850
> #, c-format
> msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
> msgstr "Efter uppackning kommer %sB att frigöras på disken.\n"

Står inget om uppackning i originalet


> #: cmdline/apt-get.cc:581
> #, c-format
> msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
> msgstr "%lu uppgraderade, %lu nyinstallerade, "

> #: cmdline/apt-get.cc:585
> #, c-format
> msgid "%lu reinstalled, "
> msgstr "%lu ominstallerade, "

> #: cmdline/apt-get.cc:587
> #, c-format
> msgid "%lu downgraded, "
> msgstr "%lu nedgraderade, "

> #: cmdline/apt-get.cc:589
> #, c-format
> msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
> msgstr "%lu att ta bort och %lu ej uppgraderade.\n"

> #: cmdline/apt-get.cc:593
> #, c-format
> msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
> msgstr "%lu ej helt installerade eller borttagna.\n"


Dessa 5 ovanstående strängar byggs ihop till en sträng

15 uppgraderade, 0 nyinstallerade, 0 att ta bort och 3 ej uppgraderade.


De borde ändras till följande

15 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 3 som inte
uppgraderas.

Vem tar på sig det? Peter eller jag?

--
Daniel Nylander


Reply to: