[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Språkligheter i dpkgLite små språkligheter i dpkg

> #: src/depcon.c:156
> #, c-format
> msgid "%s depends on %s"
> msgstr "%s beror på %s"

Denna borde vara "%s är beroende av %s"


> #: src/depcon.c:159
> #, c-format
> msgid "%s pre-depends on %s"
> msgstr "%s beror i förväg på %s"

"%s är i förväg beroende av %s"

> #: src/enquiry.c:81
> msgid ""
> "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
> "installation.  They must be reinstalled for them (and any packages\n"
> "that depend on them) to function properly:\n"
> msgstr ""
> "Följande paket är i oordning på grund av grava problem när de\n"
> "installerades. De måste ominstalleras om de (och paket som beror på\n"
> "dem) ska fungera korrekt:\n"

grava = allvarliga
beror på = är beroende av


> #: src/packages.c:585
> msgid " depends on "
> msgstr " beror på "

" är beroende av "


--
Daniel Nylander


Reply to: