[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ang: SV: Re: några synpunkterAnders Lennartsson skrev:

> Jag håller med om att analogin är bra. Men jag är osäker på att de jag
> tror tillhör gruppen läsare av installationsmanualen tycker det är ett
> vedertaget begrepp. De kanske till och med har dimmiga begrepp om
> varifrån källkod kommer överhuvudtaget.


Kanske bör vi undvika ordet "uppströms" så tidigt i
installationshandboken. Som ni påpekade så är kanske användarna som
läser dokumentet inte så kunniga och informerade om vad det är.


> Först vill jag poängtera att citationstecken kring ord och uttryck i
> svenska anges med samma tecken både i början och slutet av ordet. I
> TeX skriver man på engelska ``citat'' och på svenska ''citat''. I
> installationsmanualen verkar det just nu vara den engelska varianten
> som används. Inget som inte ett sed-skript kan åtgärda antar jag.


Dokumenten (txt, pdf, och html) genereras från PO-filer (GNU gettext)
vidare till docbook och sedan till de nämnda formaten.
Jag kan i och för sig ändra till ovanstående citationstecken om det är
möjligt. Ska prova detta.


> Sidan ix, "rekommenderar" avstavades "rek-ommenderar", borde nog
> avstavas "re\-kom\-men\-der\-ar" (TeX-kommandon) vilket bör ge
> "re-kommenderar" i den nuvarande texten. Men jag är ingen fena på
> avstavning.

Jag kan tyvärr inte påverka avstavningen då den gör automatiskt.> 1.1 sociala kontrakt, begreppet "underhållare" är vagt. Jag ser i
> originalet att de skriver "maintainer", men i övrigt pratas om
> debian-utvecklare.

Underhållare är ett ord som jag plockade från den svenska översättningen
av Debians webbsidor (översatt av Peter Karlsson - CC på detta mail).
Ordet är lite missvisande och ursprungligen använde jag "paketansvarig".
Det ändrade jag tyvärr för att passa den ursprungliga översättningen.


> 1.1 riktlinjer, Jag tror personer kan vara inflytelserika, frågan är
> om dokument kan vara det. Betydelsefulla kan dock dokument vara.

Här används även Peters ursprungliga översättning.


> senare samma rad: "properitär" hmm. "proprietary" betyder bla
> äganderätt, men hur översätter man den avsedda betydelsen med ett
> eller ett fåtal ord?

Det är ett svårt ord att översätta.

"..The proprietary module expansion bus allows.."

Mvh
Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: