[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Șiruri netraduseSalutări echipă,

Cum (de unde) se poate afla câte șiruri netraduse sunt pentru fiecare
fișier de aici: 
https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/tree/master/ro ?

O zi bună


-- 
Daniel Șerbănescu,
Technical aficionado
GPG Key: 06C7 620D

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: