[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterSalut Andrei,

La 20.04.2019 22:08, Andrei POPESCU a scris:
> On Lu, 08 apr 19, 10:28:17, Andrei POPESCU wrote:
>> release-notes/ro/issues.po
>> 2 mesaje traduse, 7 traduceri aproximative(fuzzy), 43 mesaje netraduse.
> Am început să lucrez la issues.po. Între timp a mai primit vreo 20 de 
> șiruri, nu cred că termin înainte de weekendul viitor.
M-am uitat peste ele și nu par mari. Cred că le pot face într-o zi.
Dă-mi de veste să ne sincronizăm.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: