[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru buster - release-notes.poÎn data de Mi, 10-04-2019 la 05:30 +0300, Andrei POPESCU a scris:
> Este din nou la 100%, modificările mai jos. Vă rog nu ezitați să 
> propuneți modificări.
> 
> Ca să fie la fel peste tot în glosar doar am copiat șirul din
> engleză 
> (respectiv am modificat niște șiruri mai vechi).
> 
> Credeți că are sens să (încercăm să) traducem termenii respectivi?

Eu propun să traducem termenii și să avem referința originală în
paranteză. Cred că este un mare ajutor să ai explicația unor termeni
precum ACPI.

Salutări,

-- 
Daniel Șerbănescu,
Technical aficionado
GPG Key: 06C7 620D

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: