[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: buster and the release notesSalut, merci de recenzie.

În data de Jo, 04-04-2019 la 00:19 +0300, Andrei POPESCU a scris:
> În câteva locuri ai pus (sau modificat) două spații după punct. Te
> rog 
> păstrează un singur spațiu, chiar dacă versiunea engleză folosește
> două 
> spații.

Poți elabora puțin care este logica? de ce originalul conține două
spații?

> În mare parte am preluat modificările tale cu excepția înlocuirii 
> „problemă” cu „defecțiune” pentru „bug”.
> 
> În principiu nu sunt legat de termenul „problemă”.
> 
> Mă gândesc că poate ar fi bine să deschizi subiectul pe lista 
> Diacritice, în speranța că putem ajunge la un consens pentru toate 
> localizările.

Cred că a mai fost dezbătut și nu s-a ajuns la un consensus: Am folosit
Glosarul http://l10n.ro/glosar/ pentru a mă ghida și acolo este marcat
cu roșu, ce denotă că nu există un acord total din partea comunității.

> 
> Dacă ne fixăm pe „defecțiune” (sau alt termen) în loc de „problemă”
> va 
> trebui să modifică în tot documentul.

Nu cred că este mare problemă.. doar vreo 10-15 minute de căutare și
înlocuire.

> În old-stuff.po am făcut ceva mai multe modificări așa că m-am
> trecut 
> (din nou) pe mine la "Last-Translator:" dar ești menționat în
> continuare 
> la Copyright.

Nu-i problemă, Last-Translator oricum trebuie să reflecte ultimul
traducător.

> Celelalte fișiere e posibil să mai fie modificate, dar dacă vrei poți
> să 
> le traduci deja. Singura rugăminte este să anunți pe listă la care 
> lucrezi.

Desigur, am să anunț.. de mâine sunt "full booked" până miercuri..
particip la 2 conferințe una după alta... și nu cred că voi avea prea
mult timp de traduceri.

-- 
Daniel Șerbănescu,
Technical aficionado
GPG Key: 06C7 620D

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: