[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: buster and the release notesSalut,

În data de Ma, 02-04-2019 la 10:15 +0300, Andrei POPESCU a scris:
> Fișierele sunt la
> https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/tree/master/ro
> 
> Dacă preferi poți să lucrezi și cu git. 

Deocamdată nu am cont la salsa... ar trebui să mă înscriu ca "Debian
Developer" la un moment dat... 

> 
> > Desigur, spune doar la ce trebuie să lucrăm și îți voi trimite un
> > fișier .po în jur de ~24h de la atribuire.
> 
> He, he, ai grijă ce promiți :)
> 

Nu promit nimic ce nu pot și livra ;)


> release-notes/ro/about.po
> 20 mesaje traduse.
> 
> release-notes/ro/installing.po
> 16 mesaje traduse, 5 traduceri aproximative(fuzzy), 6 mesaje
> netraduse.
> 
> release-notes/ro/issues.po
> 2 mesaje traduse, 7 traduceri aproximative(fuzzy), 41 mesaje
> netraduse.
> 
> release-notes/ro/moreinfo.po
> 15 mesaje traduse, 6 traduceri aproximative(fuzzy).
> 
> release-notes/ro/old-stuff.po
> 12 mesaje traduse, 6 traduceri aproximative(fuzzy), 1 mesaj netradus.
> 
> release-notes/ro/release-notes.po
> 145 mesaje traduse, 4 traduceri aproximative(fuzzy), 3 mesaje
> netraduse.
> 
> release-notes/ro/upgrading.po
> 117 mesaje traduse, 97 traduceri aproximative(fuzzy), 28 mesaje
> netraduse.
> 
> release-notes/ro/whats-new.po
> 23 mesaje traduse, 48 traduceri aproximative(fuzzy), 67 mesaje
> netraduse.
> 
> Fiind documentație multe șiruri nu se traduc la fel de repede ca și 
> pentru programe. Pe de altă parte e nevoie de mai puține teste.
> 
> Te rog începe cu installing.po, moreinfo.po, old-stuff.po și 
> release-notes.po ca să te familiarizezi cu textul și pentru că sunt 
> relativ stabile.

Le-am tradus.. și atașat acestui mesaj, anunță-mă dacă trebuie
modificat/corectat ceva sau schimbat stilul de traducere.
Iar din restul fișierelor de mai sus aș putea începe cu whats-new.po
după ce primesc aprobarea din partea ta.

> 
> Dacă ai timp/chef poți să verifici și traducerile mai vechi, sunt 
> convins că pot fi îmbunătățite.
> 

Am verificat și restul șirurilor și am făcut mici ajustări.

Salutări
-- 
Daniel Șerbănescu,
Technical aficionado
GPG Key: 06C7 620D
# Romanian translation of the Debian Release Notes
# This file is distributed under the same license as the Debian Release Notes.
# Copyright (C) 2005-2011 the respective copyright holders:
#
# Dan Damian <dand@codemonkey.ro>, 2005.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007, 2009.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
# Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013.
# Igor Știrbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2009.
# ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>, 2011.
# Sorin-Mihai Vârgolici <smv@yobicore.org>, 2011.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: installing\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 21:36+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 09:49+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n==0 || (n!=1 && n%100>=1 && n"
"%100<=19) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/installing.dbk:8
msgid "en"
msgstr "ro"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/installing.dbk:9
msgid "Installation System"
msgstr "Sistemul de instalare"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:11
msgid ""
"The Debian Installer is the official installation system for Debian. It "
"offers a variety of installation methods. Which methods are available to "
"install your system depends on your architecture."
msgstr ""
"Programul de instalare Debian este sistemul de instalare oficial pentru "
"Debian. Acesta oferă o varietate de metode de instalare. Metodele "
"disponibile pentru instalarea sistemului depind de arhitectura sistemului "
"dumneavoastră."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:16
msgid ""
"Images of the installer for &releasename; can be found together with the "
"Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
"ulink>."
msgstr ""
"Imaginile programului de instalare pentru &releasename; pot fi găsite "
"împreună cu Ghidul de instalare pe <ulink url=\"&url-installer;\">situl "
"Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:21
msgid ""
"The Installation Guide is also included on the first CD/DVD of the official "
"Debian CD/DVD sets, at:"
msgstr ""
"Ghidul de instalare mai este inclus și pe primul CD/DVD din oricare din "
"seturile oficiale de CD-uri/DVD-uri Debian la:"

#. type: Content of: <chapter><screen>
#: en/installing.dbk:25
#, no-wrap
msgid "/doc/install/manual/<replaceable>language</replaceable>/index.html\n"
msgstr "/doc/install/manual/<replaceable>limbă</replaceable>/index.html\n"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:28
msgid ""
"You may also want to check the <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> for debian-installer for a list of known issues."
msgstr ""
"Ar fi bine să verificați și <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">erata</ulink> Programului de instalare Debian pentru o listă a "
"problemelor cunoscute."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:33
msgid "What's new in the installation system?"
msgstr "Ce este nou în sistemul de instalare?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:35
msgid ""
"There has been a lot of development on the Debian Installer since its "
"previous official release with &debian; &oldrelease;, resulting in both "
"improved hardware support and some exciting new features."
msgstr ""
"Programul de instalare Debian a avut parte de multe schimbări de la "
"versiunea precedentă lansată oficial odată cu &debian; &oldrelease;, "
"rezultând atât în suport mai bun pentru hardware cât și capabilități noi, "
"interesante."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:41
msgid ""
"In these Release Notes we'll only list the major changes in the installer. "
"If you are interested in an overview of the detailed changes since "
"&oldreleasename;, please check the release announcements for the "
"&releasename; beta and RC releases available from the Debian Installer's "
"<ulink url=\"&url-installer-news;\">news history</ulink>."
msgstr ""
"În Notele de lansare vom menționa doar modificările majore din programul de "
"instalare. Dacă vă interesează o vedere de ansamblu a modificărilor "
"detaliate începând cu &oldreleasename; consultați anunțurile de lansare ale "
"Programului de instalare Debian pentru versiunile &releasename; beta și RC, "
"disponibile la <ulink url=\"&url-installer-news;\">istoricul știrilor</"
"ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:49
msgid "Major changes"
msgstr "Schimbări majore"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:90
msgid "Removed ports"
msgstr "Portări eliminate"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:93
msgid ""
"Support for the <literal>powerpc</literal> architecture has been removed."
msgstr ""
"Suportul pentru arhitectura <literal>powerpc</literal> a fost eliminat."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:100
msgid "New ports"
msgstr "Portări noi"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:103
msgid ""
"Support for the <literal>mips64el</literal> architecture has been added to "
"the installer."
msgstr ""
"Suport pentru arhitectura <literal>mips64el</literal> a fost adăugat la "
"programul de instalare."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:110
msgid "Graphical installer"
msgstr "Programul de instalare grafic"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:113
msgid ""
"The graphical installer is now the default on supported platforms. The text "
"installer is still accessible from the very first menu, or if the system has "
"limited capabilities."
msgstr ""
"Programul de instalare grafic este acum implicit pe platformele suportate. "
"Programul de instalare bazat pe text este încă accesibil din primul meniu, "
"sau dacă sistemul are capacități limitate"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:121
msgid "The kernel flavor has been bumped to <literal>i686</literal>"
msgstr "Varianta nucleului a fost ridicată la <literal>i686</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:124
msgid ""
"The kernel flavor <literal>i586</literal> has been renamed to <literal>i686</"
"literal>, since <literal>i586</literal> is no longer supported."
msgstr ""
"Varianta nucleului <literal>i586</literal> a fost redenumită în "
"<literal>i686</literal>, pentru că <literal>i586</literal> nu mai este "
"suportată."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:131
msgid "Desktop selection"
msgstr "Selecția pentru desktop"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:134
msgid ""
"Since jessie, the desktop can be chosen within tasksel during installation, "
"and several desktops can be selected at the same time."
msgstr ""
"De la jessie, desktopul poate fi ales din tasksel în timpul instalării, și "
"câteva desktopuri pot fi selectate simultan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:140
msgid "New languages"
msgstr "Limbi noi"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:143
msgid ""
"Thanks to the huge efforts of translators, &debian; can now be installed in "
"75 languages, including English. Most languages are available in both the "
"text-based installation user interface and the graphical user interface, "
"while some are only available in the graphical user interface."
msgstr ""
"Mulțumită eforturilor uriașe ale traducătorilor, &debian; poate fi instalat "
"acum în 75 de limbi, inclusiv engleza. Majoritatea limbilor sunt "
"disponibile atât la instalarea în mod text cât și la cea cu interfață "
"grafică, în timp ce unele sunt disponibile doar la instalarea cu interfață "
"grafică."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:164
msgid ""
"The languages that can only be selected using the graphical installer as "
"their character sets cannot be presented in a non-graphical environment are: "
"Amharic, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgian, Kannada, Khmer, "
"Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Telugu, Tibetan, and Uyghur."
msgstr ""
"Limbile care pot fi selectate doar folosind modul de instalare grafic, "
"deoarece caracterele lor specifice nu pot fi prezentate într-un mediu non-"
"grafic, sunt: amharică, bengali, dzongkha, gujarati, hindusă, georgiană, "
"khannadă, khmeră, malayalam, marathi, nepaleză, punjabi, tamilă, telugu, "
"tibetană și uyghur."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:176
msgid "Automated installation"
msgstr "Instalarea automată"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:178
msgid ""
"Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the "
"support in the installer for automated installation using preconfiguration "
"files. This means that if you have existing preconfiguration files that "
"worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
"with the new installer without modification."
msgstr ""
"Unele dintre modificările menționate în secțiunea precedentă implică și "
"modificări în suportul pentru instalări automate folosind fișiere de "
"preconfigurare. Acest lucru înseamnă că dacă aveți fișiere de preconfigurare "
"care au funcționat cu programul de instalare din &oldreleasename; nu vă "
"așteptați ca acestea să funcționeze fără modificări cu noul program de "
"instalare."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:185
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> has an "
"updated separate appendix with extensive documentation on using "
"preconfiguration."
msgstr ""
"<ulink url=\"&url-install-manual;\">Ghidul de instalare</ulink> conține acum "
"o anexă separată și actualizată cu documentație extinsă despre folosirea "
"preconfigurărilor."

#~ msgid "UEFI boot"
#~ msgstr "Inițializare UEFI"

#~ msgid "Note that this does not include support for UEFI Secure Boot."
#~ msgstr "Totuși nu este inclus suport pentru UEFI Secure Boot."

#~ msgid "Software speech support"
#~ msgstr "Suport pentru sinteză vocală"

#~ msgid ""
#~ "&debian; can be installed using software speech, for instance by visually "
#~ "impaired people who do not use a Braille device. This is triggered "
#~ "simply by typing <literal>s</literal> and <literal>Enter</literal> at the "
#~ "installer boot beep. More than a dozen languages are supported."
#~ msgstr ""
#~ "&debian; poate fi instalat folosind o sinteză vocală, de exemplu de către "
#~ "persoane nevăzătoare care nu folosesc un dispozitiv Braille. Această "
#~ "facilitate este declanșată apăsând tastele <literal>s</literal> și "
#~ "<literal>Enter</literal> la semnalul sonor al programului de instalare. "
#~ "Sunt suportate mai multe limbi."

#~ msgid "New supported platforms"
#~ msgstr "Platforme nou suportate"

#~ msgid "The installation system now supports the following platforms:"
#~ msgstr "Sistemul de instalare suportă acum următoarele platforme:"

#~ msgid "Intel Storage System SS4000-E"
#~ msgstr "Sistemul de stocare Intel SS4000-E"

#~ msgid "Marvell's Kirkwood platform:"
#~ msgstr "Platforma Marvell Kirkwood:"

#~ msgid "QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P and TS-419P"
#~ msgstr "QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P și TS-419P"

#~ msgid "Marvell SheevaPlug and GuruPlug"
#~ msgstr "Marvell SheevaPlug și GuruPlug"

#~ msgid "Marvell OpenRD-Base, OpenRD-Client and OpenRD-Ultimate"
#~ msgstr "Marvell OpenRD-Base, OpenRD-Client și OpenRD-Ultimate"

#~ msgid "HP t5325 Thin Client (partial support)"
#~ msgstr "HP t5325 Thin Client (suportată parțial)"

#~ msgid "Languages added in this release include:"
#~ msgstr "Limbile adăugate la această lansare includ:"

#~ msgid ""
#~ "Welsh has been re-added to the graphical and text-based installer (it had "
#~ "been removed in &oldreleasename;)."
#~ msgstr ""
#~ "Limba welsh a fost re-adăugată în programul de instalare grafic și cel "
#~ "text (fusese scoasă în &oldreleasename;)."

#~ msgid "Tibetan and Uyghur have been added to the graphical installer."
#~ msgstr ""
#~ "Limbile tibetană și uyghur au fost adăugate la modul grafic de instalare."

#~ msgid "Network configuration"
#~ msgstr "Configurarea rețelei"

#~ msgid "The installer now supports installation on IPv6-only networks."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de instalare suportă acum instalarea folosind doar rețele IPv6."

#~ msgid "It is now possible to install over a WPA-encrypted wireless network."
#~ msgstr "Este posibilă instalarea folosind o rețea fără fir criptată cu WPA."

#~ msgid "Default filesystem"
#~ msgstr "Sistemul de fișiere implicit"

#~ msgid ""
#~ "<literal>ext4</literal> is the default filesystem for new installations, "
#~ "replacing <literal>ext3</literal>."
#~ msgstr ""
#~ "<literal>ext4</literal> este sistemul de fișiere implicit pentru "
#~ "instalări noi, înlocuind <literal>ext3</literal>."

#~ msgid ""
#~ "The <literal>btrfs</literal> filesystem is provided as a technology "
#~ "preview."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de fișiere <literal>btrfs</literal> este disponibil ca și pre-"
#~ "vizualizare de tehnologie."

#~ msgid ""
#~ "It is now possible to install PCs in UEFI mode instead of using the "
#~ "legacy BIOS emulation."
#~ msgstr ""
#~ "Acum este posibilă instalarea computerelor de tip PC în modul UEFI în "
#~ "locul emulării BIOS."

#~ msgid ""
#~ "Asturian, Estonian, Icelandic, Kazakh and Persian have been added to the "
#~ "graphical and text-based installer."
#~ msgstr ""
#~ "Limbile asturiană, islandeză, cazacă și persană au fost adăugate la "
#~ "programul de instalare în mod text și grafic."

#~ msgid ""
#~ "Thai, previously available only in the graphical user interface, is now "
#~ "available also in the text-based installation user interface too."
#~ msgstr ""
#~ "Limba thai, disponibilă în trecut doar în modul de instalare grafic , "
#~ "este disponibilă acum și în modul text de instalare."

#~ msgid ""
#~ "Due to the lack of translation updates two languages were dropped in this "
#~ "release: Wolof and Welsh."
#~ msgstr ""
#~ "Datorită lipsei actualizărilor la traduceri, două limbi nu mai sunt "
#~ "disponibile în această versiune: wolof și welsh."

#~ msgid "Dropped platforms"
#~ msgstr "Platforme care nu mai sunt suportate"

#~ msgid ""
#~ "Support for the Alpha ('alpha'), ARM ('arm') and HP PA-RISC ('hppa') "
#~ "architectures has been dropped from the installer. The 'arm' "
#~ "architecture is obsoleted by the ARM EABI ('armel') port."
#~ msgstr ""
#~ "Suportul pentru arhitecturile Alpha („alpha”), ARM („arm”) și HP PA-RISC "
#~ "(„hppa”) a fost înlăturat din programul de instalare. Portarea „arm” a "
#~ "fost înlocuită de către arhitectura ARM EABI ('armel')."

#~ msgid "Support for kFreeBSD"
#~ msgstr "Suport pentru kFreeBSD"

#~ msgid ""
#~ "The installer can be used to install the kFreeBSD instead of the Linux "
#~ "kernel and test the technology preview. To use this feature the "
#~ "appropriate installation image (or CD/DVD set) has to be used."
#~ msgstr ""
#~ "Programul de instalare poate fi utilizat pentru a instala kFreeBSD în "
#~ "locul nucleului Linux pentru a testa această previzualizare de "
#~ "tehnologie. Pentru a utiliza această caracteristică trebuie să utilizați "
#~ "imaginea de instalare potrivită (sau setul de CD-uri/DVD-uri)."

#~ msgid "GRUB 2 is the default bootloader"
#~ msgstr "GRUB 2 este încărcătorul de sistem implicit"

#~ msgid ""
#~ "The bootloader that will be installed by default is <systemitem role="
#~ "\"package\">grub-pc</systemitem> (GRUB 2)."
#~ msgstr ""
#~ "Încărcătorul de sistem instalat implicit este <systemitem role=\"package"
#~ "\">grub-pc</systemitem> (GRUB 2)."

#~ msgid "Help during the installation process"
#~ msgstr "Ajutor pe timpul procesului de instalare"

#~ msgid ""
#~ "The dialogs presented during the installation process now provide help "
#~ "information. Although not currently used in all dialogs, this feature "
#~ "would be increasingly used in future releases. This will improve the user "
#~ "experience during the installation process, especially for new users."
#~ msgstr ""
#~ "Dialogurile prezentate pe timpul procesului de instalare oferă acum și "
#~ "informații ajutătoare. Deși caracteristica nu este folosită în toate "
#~ "dialogurile, ea va fi folosită mai mult în lansările viitoare. Aceasta va "
#~ "îmbunătății experiența utilizatorilor pe timpul procesului de instalare, "
#~ "în special pentru utilizatorii noi."

#~ msgid "Installation of Recommended packages"
#~ msgstr "Instalarea pachetelor recomandate"

#~ msgid ""
#~ "The installation system will install all recommended packages by default "
#~ "throughout the process except for some specific situations in which the "
#~ "general setting gives undesired results."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de instalare va instala implicit toate pachetele recomandate de-"
#~ "a lungul procesului, cu excepția unor situații specifice în care "
#~ "configurarea generală produce rezultate nedorite."

#~ msgid "Automatic installation of hardware-specific packages"
#~ msgstr "Instalarea automată a pachetelor specifice unui anumit echipament"

#~ msgid ""
#~ "The system will automatically select for installation hardware-specific "
#~ "packages when they are appropriate. This is achieved through the use of "
#~ "<literal>discover-pkginstall</literal> from the <systemitem role=\"package"
#~ "\">discover</systemitem> package."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul va alege automat pentru instalare, atunci când este necesar, "
#~ "pachetele specifice unui anumit echipament. Acest lucru este obținut prin "
#~ "intermediul <literal>discover-pkginstall</literal> din pachetul "
#~ "<systemitem role=\"package\">discover</systemitem>."

#~ msgid "Support for installation of previous releases"
#~ msgstr "Suport pentru instalarea versiunilor precedente"

#~ msgid ""
#~ "The installation system can be also used for the installation of previous "
#~ "release, such as &oldreleasename;."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de instalare poate fi de asemenea utilizat pentru instalarea "
#~ "versiunilor precedente, cum ar fi &oldreleasename;."

#~ msgid "Improved mirror selection"
#~ msgstr "Selecție sit-alternativ îmbunătățită"

#~ msgid ""
#~ "The installation system provides better support for installing both "
#~ "&releasename; as well as &oldreleasename; and older releases (through the "
#~ "use of archive.debian.org). In addition, it will also check that the "
#~ "selected mirror is consistent and holds the selected release."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemul de instalare oferă suport mai bun pentru instalarea versiunilor "
#~ "&releasename; și &oldreleasename; dar și a versiunilor mai vechi "
#~ "(folosind archive.debian.org). În plus, va verifica dacă situl alternativ "
#~ "folosit este consecvent și conține versiunea aleasă."

#~ msgid "Changes in partitioning features"
#~ msgstr "Modificări ale caracteristicilor de partiționare"

#~ msgid ""
#~ "This release of the installer supports the use of the ext4 file system "
#~ "and it also simplifies the creation of RAID, LVM and crypto protected "
#~ "partitioning systems. Support for the reiserfs file system is no longer "
#~ "included by default, although it can be optionally loaded."
#~ msgstr ""
#~ "Această versiune a programului de instalare suportă folosirea sistemului "
#~ "de fișiere ext4 și simplifică de asemenea crearea sistemelor de "
#~ "partiționare RAID, LVM și a partițiilor criptate. Suportul pentru "
#~ "sistemul de fișiere reiserfs nu mai este inclus în mod implicit, dar "
#~ "poate fi încărcat opțional."

#~ msgid "Support for loading firmware debs during installation"
#~ msgstr ""
#~ "Suport pentru încărcarea de pachete cu microcod în timpul instalării"

#~ msgid ""
#~ "It is now possible to load firmware package files from the installation "
#~ "media in addition to removable media, allowing the creation of PXE images "
#~ "and CDs/DVDs with included firmware packages."
#~ msgstr ""
#~ "Este posibil acum să încărcați pachete cu microcod de pe mediul de "
#~ "instalare, în plus față de mediile detașabile, permițând crearea de "
#~ "imagini PXE și CD-uri/DVD-uri cu pachete cu microcod incluse. "

#~ msgid ""
#~ "Starting with Debian &release;, non-free firmware has been moved out of "
#~ "main. To install Debian on hardware that needs non-free firmware, you "
#~ "can either provide the firmware yourself during installation or use pre-"
#~ "made non-free CDs/DVDs which include the firmware. See the <ulink url="
#~ "\"http://www.debian.org/distrib\";>Getting Debian section</ulink> on the "
#~ "Debian website for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Începând cu lansarea Debian &release;, microcodul proprietar a fost "
#~ "înlăturat din „main”. Pentru a instala Debian pe echipament ce necesită "
#~ "microcod proprietar, fie oferiți dumneavoastră microcodul în timpul "
#~ "procesului de instalare sau folosiți CD-uri/DVD-uri non-libere gata "
#~ "realizate, ce includ acest microcod. Vizitați <ulink url=\"http://www.";
#~ "debian.org/distrib\">secțiunea Obțineți Debian</ulink> de pe situl "
#~ "Debian, pentru mai multe informații."

#~ msgid "Improved localisation selection"
#~ msgstr "Selectare simplificată a localizării"

#~ msgid ""
#~ "The selection of localisation-related values (language, location and "
#~ "locale settings) is now less interdependent and more flexible. Users will "
#~ "be able to customize the system to their localisation needs more easily "
#~ "while still make it comfortable to use for users that want to select the "
#~ "locale most common for the country they reside in."
#~ msgstr ""
#~ "Alegerea valorilor ce țin de localizare (limbă, loc și configurări "
#~ "locale) este acum mult mai puțin interdependentă și mult mai flexibilă. "
#~ "Utilizatorii vor putea să personalizeze sistemul după nevoile lor de "
#~ "localizare cu mai multă ușurință, permițând în același timp celorlați "
#~ "utilizatori să aleagă preferințele locale potrivite țării în care "
#~ "locuiesc."

#~ msgid ""
#~ "Additionally, the consequences of localisation choices (such as timezone, "
#~ "keymap and mirror selection) are now more obvious to the user."
#~ msgstr ""
#~ "În plus, consecințele opțiunilor de localizare (zona de timp, harta de "
#~ "taste și situl-alternativ) sunt acum mult mai evidente utilizatorului."

#~ msgid "Live system installation"
#~ msgstr "Instalarea pe baza unui sistem live"

#~ msgid ""
#~ "The installer now supports live systems in two ways. First, an installer "
#~ "included on live system media can use the contents of the live system in "
#~ "place of the regular installation of the base system. Second, the "
#~ "installer may now be launched while running the live system, allowing the "
#~ "user to do other things with the live system during the install. Both "
#~ "features are built into the Debian Live images offered at <ulink url="
#~ "\"http://cdimage.debian.org/\"; />."
#~ msgstr ""
#~ "Programul de instalare suportă acum sisteme live în două moduri. Pe de o "
#~ "parte, un program de instalare inclus pe mediul sistemului live poate "
#~ "folosi conținutul din sistemul live în locul instalării obișnuite a "
#~ "sistemului de bază. Pe de altă parte, programul de instalare poate acum "
#~ "să fie pornit în timp ce sistemul live rulează. Ambele moduri de folosire "
#~ "sunt incluse în imaginile Debian Live oferite la <ulink url=\"http://";
#~ "cdimage.debian.org/\" />."
# Romanian translation of the Debian Release Notes
# Copyright (C) 2005-2011 the respective copyright holders:
# This file is distributed under the same license as the Debian Release Notes.
# Dan Damian <dand@codemonkey.ro>, 2005.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
# Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 21:36+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 10:54+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/moreinfo.dbk:8
msgid "en"
msgstr "ro"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/moreinfo.dbk:9
msgid "More information on &debian;"
msgstr "Mai multe informații despre &debian;"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:11
msgid "Further reading"
msgstr "Referințe suplimentare"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:13
msgid ""
"Beyond these release notes and the installation guide, further documentation "
"on Debian is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose "
"goal is to create high-quality documentation for Debian users and "
"developers, such as the Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, the "
"Debian FAQ, and many more. For full details of the existing resources see "
"the <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentation website</ulink> and the "
"<ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr ""
"În afară de aceste note de lansare și de ghidul de instalare există mai "
"multă documentație despre Debian, disponibilă de la Proiectul de "
"documentație Debian (DDP), al cărui obiectiv este de a crea documentație de "
"calitate pentru utilizatorii și dezvoltatorii Debian cum ar fi Manualul de "
"referință Debian, Ghidul noilor responsabili Debian, Debian FAQ și multe "
"altele. Pentru detalii complete despre resursele disponibile consultați "
"<ulink url=\"&url-ddp;\">situl web pentru Documentație Debian</ulink> și "
"<ulink url=\"&url-wiki;\">situl web Debian Wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:23
msgid ""
"Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/share/"
"doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may include "
"copyright information, Debian specific details, and any upstream "
"documentation."
msgstr ""
"Documentația pentru orice pachet individual este instalată în <filename>/usr/"
"share/doc/<replaceable>pachet</replaceable></filename>. Aceasta poate "
"include informații despre drepturile de autor, detalii specifice Debian, "
"precum și documentația originală a pachetului."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:31
msgid "Getting help"
msgstr "Obținerea de ajutor"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:33
msgid ""
"There are many sources of help, advice, and support for Debian users, though "
"these should only be considered after researching the issue in available "
"documentation. This section provides a short introduction to these sources "
"which may be helpful for new Debian users."
msgstr ""
"Există multe surse de ajutor, sfaturi și suport pentru utilizatorii Debian, "
"însă acestea ar trebui considerate doar după cercetarea problemei în "
"documentația disponibilă. Această secțiune oferă o scurtă introducere "
"despre aceste surse, ce ar putea fi de ajutor noilor utilizatori Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:39
msgid "Mailing lists"
msgstr "Listele de discuții"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:41
msgid ""
"The mailing lists of most interest to Debian users are the debian-user list "
"(English) and other debian-user-<replaceable>language</replaceable> lists "
"(for other languages). For information on these lists and details of how to "
"subscribe see <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Please "
"check the archives for answers to your question prior to posting and also "
"adhere to standard list etiquette."
msgstr ""
"Listele de discuții cu cel mai mare interes pentru utilizatorii Debian sunt "
"debian-user (engleză) și debian-user-<replaceable>limbă</replaceable> "
"(pentru alte limbi). Pentru informații despre aceste liste și detalii despre "
"înscriere, a se vedea <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Vă "
"rugăm să verificați arhivele pentru răspunsuri la întrebările dumneavoastră "
"înainte de a trimite mesaje și să respectați regulile listei."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:51
msgid "Internet Relay Chat"
msgstr "Internet Relay Chat"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:53
msgid ""
"Debian has an IRC channel dedicated to support and aid for Debian users, "
"located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your favorite "
"IRC client at irc.debian.org and join <literal>#debian</literal>."
msgstr ""
"Debian dispune de un canal IRC în rețeaua OFTC dedicat pentru suportul și "
"ajutorul utilizatorilor Debian. Pentru a accesa canalul configurați "
"clientul IRC preferat pentru irc.debian.org și alăturați-vă "
"<literal>#debian</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:58
msgid ""
"Please follow the channel guidelines, respecting other users fully. The "
"guidelines are available at the <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian "
"Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Vă rugăm să respectați uzanțele canalului și să respectați alți utilizatori. "
"Ghidul uzanțelor este disponibil pe <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC"
"\">Debian Wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:63
msgid ""
"For more information on OFTC please visit the <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">website</ulink>."
msgstr ""
"Pentru mai multe informații despre OFTC vă rugăm vizitați <ulink url=\"&url-"
"irc-host;\">situl web</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:71
msgid "Reporting bugs"
msgstr "Raportarea defecțiunilor"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:73
msgid ""
"We strive to make Debian a high-quality operating system; however that does "
"not mean that the packages we provide are totally free of bugs. Consistent "
"with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and as a service to "
"our users, we provide all the information on reported bugs at our own Bug "
"Tracking System (BTS). The BTS can be browsed at <ulink url=\"&url-bts;\"></"
"ulink>."
msgstr ""
"Ne străduim să facem din Debian un sistem de operare de înaltă calitate; "
"totuși, aceasta nu înseamnă că pachetele furnizate de noi sunt complet "
"lipsite de defecțiuni. Conform cu filozofia Debian despre un model de "
"<quote>dezvoltare deschisă</quote> și ca un serviciu pentru utilizatorii "
"noștri, oferim toate informațiile legate de defectele raportate în Sistemul "
"de gestiune al problemelor (Bug Tracking System - BTS). Sistemul poate fi "
"navigat la <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:81
msgid ""
"If you find a bug in the distribution or in packaged software that is part "
"of it, please report it so that it can be properly fixed for future "
"releases. Reporting bugs requires a valid e-mail address. We ask for this "
"so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters "
"should additional information be needed."
msgstr ""
"Dacă ați descoperit o defecțiune în distribuție sau în programele "
"împachetate, vă rugăm să o raportați pentru ca aceasta să fie remediată în "
"următoarele versiuni. Raportarea erorilor necesită o adresă de e-mail "
"validă. Cerem acest lucru pentru a putea urmări problemele și pentru ca "
"dezvoltatorii să poată lua legătura cu cei care raportează problemele, în "
"caz că au nevoie de mai multe informații."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:88
msgid ""
"You can submit a bug report using the program <command>reportbug</command> "
"or manually using e-mail. You can find out more about the Bug Tracking "
"System and how to use it by reading the reference documentation (available "
"at <filename>/usr/share/doc/debian</filename> if you have <systemitem role="
"\"package\">doc-debian</systemitem> installed) or online at the <ulink url="
"\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
msgstr ""
"Puteți trimite un raport de defecțiune folosind programul "
"<command>reportbug</command> sau manual, folosind un e-mail. Puteți citi "
"mai multe despre Sistemul de gestionare a problemelor și cum se poate "
"utiliza citind documentația de referință (disponibilă în <filename>/usr/"
"share/doc/debian</filename> dacă aveți instalat <systemitem role=\"package"
"\">doc-debian</systemitem>) sau online la <ulink url=\"&url-bts;\">Bug "
"Tracking System</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:98
msgid "Contributing to Debian"
msgstr "Contribuirea la Debian"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:100
msgid ""
"You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users "
"with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-"
"archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. "
"Identifying (and also solving) problems related to the development of the "
"distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-"
"list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain "
"Debian's high-quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</"
"ulink> and help developers track them down and fix them. The tool "
"<systemitem role=\"package\">how-can-i-help</systemitem> helps you to find "
"suitable reported bugs to work on. If you have a way with words then you "
"may want to contribute more actively by helping to write <ulink url=\"&url-"
"ddp-vcs-info;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-i18n;"
"\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
msgstr ""
"Nu trebuie să fiți un expert pentru a contribui la Debian. Prin asistarea "
"utilizatorilor cu probleme pe diversele <ulink url=\"&url-debian-list-"
"archives;\">liste</ulink> contribuiți la comunitate. Identificând (și, de "
"asemenea, rezolvând) problemele legate de dezvoltarea distribuției prin "
"participarea la <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">listele</ulink> de "
"dezvoltare este o altă metodă de a ajuta. Pentru a menține calitatea înaltă "
"a distribuției Debian <ulink url=\"&url-bts;\">raportați defecțiunile</"
"ulink> întâlnite și ajutați dezvoltatorii să le rezolve. Utilitarul "
"<systemitem role=\"package\">how-can-i-help</systemitem> vă poate ajuta să "
"descoperiți rapoarte de interes. Dacă vă pricepeți la scris poate că doriți "
"să contribuiți mai activ, ajutând la scrierea <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;"
"\">documentației</ulink> sau <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">traducând</"
"ulink> documentația existentă în limba dumneavoastră."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:117
msgid ""
"If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free Software "
"collection within Debian. Especially helpful is if people adopt or maintain "
"items that people have requested for inclusion within Debian. The <ulink "
"url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink> "
"details this information. If you have an interest in specific groups then "
"you may find enjoyment in contributing to some of Debian's <ulink url=\"&url-"
"debian-projects;\">subprojects</ulink> which include ports to particular "
"architectures and <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</"
"ulink> for specific user groups, among many others."
msgstr ""
"Dacă puteți dedica mai mult timp, puteți gestiona o piesă din colecția de "
"software liber inclusă în Debian. De un real folos ar fi să adoptați sau să "
"întrețineți programe solicitate pentru includere în Debian. Informații "
"suplimentare găsiți la <ulink url=\"&url-wnpp;\">baza de date respectivă "
"(Work Needing and Prospective Packages)</ulink>. Dacă aveți un interes "
"pentru grupuri specifice s-ar putea să vă placă contribuția la unele din "
"<ulink url=\"&url-debian-projects;\">sub-proiectele</ulink> Debian ce includ "
"portări pentru anumite arhitecturi și <ulink url=\"&url-debian-blends;"
"\">Debian Pure Blends</ulink>, adică Debian optimizat pentru grupuri "
"specifice de utilizatori."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:128
msgid ""
"In any case, if you are working in the free software community in any way, "
"as a user, programmer, writer, or translator you are already helping the "
"free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as "
"allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside."
msgstr ""
"În orice caz, dacă lucrați în orice fel în comunitatea software liber, ca "
"utilizator, programator, autor de documentație sau traducător, ajutați deja "
"efortul pentru software liber. Contribuțiile aduc satisfacții și bună "
"dispoziție, și pe lângă oportunitatea de a cunoaște noi persoane crează un "
"sentiment bun în interior."
# Romanian translation of the Debian Release Notes
# Copyright (C) 2005-2011 the respective copyright holders:
# This file is distributed under the same license as the Debian Release Notes.
# Dan Damian <dand@codemonkey.ro>, 2005.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
# Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013.
# Igor Știrbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2009.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 21:36+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 16:31+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <appendix>
#: en/old-stuff.dbk:8
msgid "en"
msgstr "ro"

#. type: Content of: <appendix><title>
#: en/old-stuff.dbk:9
msgid "Managing your &oldreleasename; system before the upgrade"
msgstr "Gestionarea sistemului &oldreleasename; înainte de actualizare"

#. type: Content of: <appendix><para>
#: en/old-stuff.dbk:11
msgid ""
"This appendix contains information on how to make sure you can install or "
"upgrade &oldreleasename; packages before you upgrade to &releasename;. This "
"should only be necessary in specific situations."
msgstr ""
"Această anexă conține informații despre cum să vă asigurați că puteți "
"instala sau actualiza pachete &oldreleasename; înainte de a actualiza la "
"&releasename;. Acest lucru ar trebui să fie necesar doar în anumite "
"situații."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:16
msgid "Upgrading your &oldreleasename; system"
msgstr "Actualizarea sistemului &oldreleasename;"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:18
msgid ""
"Basically this is no different from any other upgrade of &oldreleasename; "
"you've been doing. The only difference is that you first need to make sure "
"your package list still contains references to &oldreleasename; as explained "
"in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Practic aceasta nu este diferită de altă actualizare pe care ați efectuat-o "
"pentru &oldreleasename;. Singura diferență este că trebuie să vă asigurați "
"mai întâi că lista de pachete încă conține referințe către &oldreleasename;, "
"după cum se explică în <xref linkend=\"old-sources\"/>."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:24
msgid ""
"If you upgrade your system using a Debian mirror, it will automatically be "
"upgraded to the latest &oldreleasename; point release."
msgstr ""
"Dacă actualizați sistemul folosind un sit-oglindă Debian, atunci sistemul va "
"fi actualizat automat la ultima versiune stabilă de &oldreleasename;."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:30
msgid "Checking your APT source-list files"
msgstr "Verificarea fișierelor listelor de surse APT"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:32
msgid ""
"If any of the lines in your APT source-list files (see <ulink url=\"https://";
"manpages.debian.org/&releasename;/apt/sources.list.5.html\">sources.list(5)</"
"ulink>) contain references to <quote><literal>stable</literal></quote>, "
"this is effectively pointing to &releasename; already. This might not be "
"what you want if you are not yet ready for the upgrade. If you have already "
"run <command>apt update</command>, you can still get back without problems "
"by following the procedure below."
msgstr ""
"Dacă oricare dintre liniile surselor APT (consultați <ulink url=\"https://";
"manpages.debian.org/&releasename;/apt/sources.list.5.html\">sources.list(5)</"
"ulink>)  conțin referințe la <quote><literal>stable</literal></quote>, "
"înseamnă că deja faceți referință la &releasename;. Poate nu doriți acest "
"lucru dacă nu sunteți pregătit pentru actualizare. Dacă ați rulat deja "
"<command>apt-get update</command>, puteți încă da înapoi urmând procedurile "
"de mai jos."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:40
msgid ""
"If you have also already installed packages from &releasename;, there "
"probably is not much point in installing packages from &oldreleasename; "
"anymore. In that case you will have to decide for yourself whether you want "
"to continue or not. It is possible to downgrade packages, but that is not "
"covered here."
msgstr ""
"Dacă deja ați instalat pachete din &releasename;, probabil nu mai are rost "
"să mai instalați pachete din &oldreleasename;. În acest caz va trebui să "
"decideți dacă doriți să continuați sau nu. Este posibil să reveniți la "
"versiuni anterioare ale pachetelor, însă acest subiect nu este acoperit aici."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:46
msgid ""
"As root, open the relevant APT source-list file (such as <filename>/etc/apt/"
"sources.list</filename>) with your favorite editor, and check all lines "
"beginning with <literal>deb http:</literal>, <literal>deb https:</literal>, "
"<literal>deb tor+http:</literal>, <literal>deb tor+https:</literal>, "
"<literal>URIs: http:</literal>, <literal>URIs: https:</literal>, "
"<literal>URIs: tor+http:</literal> or <literal>URIs: tor+https:</literal> "
"for a reference to <quote><literal>stable</literal></quote>. If you find "
"any, change <literal>stable</literal> to <literal>&oldreleasename;</literal>."
msgstr ""
"Deschideți fișierul <filename>/etc/apt/sources.list</filename> cu editorul "
"preferat ca root și verificați toate liniile care încep cu <literal>deb http:"
"</literal>, <literal>deb https:</literal>, <literal>deb tor+http:</literal>, "
"<literal>deb tor+https:</literal>, <literal>URIs: http:</literal>, "
"<literal>URIs: https:</literal>, <literal>URIs: tor+http:</literal> sau "
"<literal>URIs: tor+https:</literal> pentru referințe la "
"<quote><literal>stable</literal></quote>. Dacă ați găsit, modificați "
"<literal>stable</literal> în <literal>&oldreleasename;</literal>."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:57
msgid ""
"If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal> or "
"<literal>URIs: file:</literal>, you will have to check for yourself if the "
"location they refer to contains a &oldreleasename; or &releasename; archive."
msgstr ""
"Dacă aveți linii care încep cu <literal>deb file:</literal>sau "
"<literal>URIs: file:</literal>, va trebui să verificați dacă locația la care "
"se referă conține o arhivă &oldreleasename; sau &releasename;."

#. type: Content of: <appendix><section><important><para>
#: en/old-stuff.dbk:64
msgid ""
"Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal> or "
"<literal>URIs: cdrom:</literal>. Doing so would invalidate the line and you "
"would have to run <command>apt-cdrom</command> again. Do not be alarmed if "
"a <literal>cdrom:</literal> source line refers to <quote><literal>unstable</"
"literal></quote>. Although confusing, this is normal."
msgstr ""
"Nu modificați liniile care încep cu <literal>deb cdrom:</literal> sau "
"<literal>URIs: cdrom:</literal>. În felul acesta veți invalida linia și va "
"trebui să rulați <command>apt-cdrom</command> din nou. Nu vă alarmați dacă "
"o linie de surse <literal>cdrom:</literal> se referă la <literal>unstable</"
"literal>. Deși acest lucru poate crea confuzii, este normal."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:73
msgid "If you've made any changes, save the file and execute"
msgstr "Dacă ați efectuat modificări, salvați fișierul și executați"

#. type: Content of: <appendix><section><screen>
#: en/old-stuff.dbk:76
#, no-wrap
msgid "# apt update\n"
msgstr "# apt update\n"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:79
msgid "to refresh the package list."
msgstr "pentru a actualiza lista de pachete."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:84
msgid "Removing obsolete configuration files"
msgstr "Îndepărtarea fișierelor de configurare inutile"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:86
msgid ""
"Before upgrading your system to &releasename;, it is recommended to remove "
"old configuration files (such as <filename>*.dpkg-{new,old}</filename> files "
"under <filename>/etc</filename>) from the system."
msgstr ""
"Înainte de a actualiza sistemul la &releasename; este recomandat să ștergeți "
"fișierele vechi de configurare (cum ar fi fișierele <filename>*.dpkg-{new,"
"old}</filename> din <filename>/etc</filename>) din sistem."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:94
msgid "Upgrade legacy locales to UTF-8"
msgstr "Actualizați localizările învechite la UTF-8"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:96
msgid ""
"Using a legacy non-UTF-8 locale has been unsupported by desktops and other "
"mainstream software projects for a long time. Such locales should be "
"upgraded by running <command>dpkg-reconfigure locales</command> and "
"selecting a UTF-8 default. You should also ensure that users are not "
"overriding the default to use a legacy locale in their environment."
msgstr ""
"Folosirea unei localizări moștenite de tip non-UTF-8 a fost nesuportată de "
"desktopuri și alte proiecte de programe populare de mult timp. Asemenea "
"localizări ar trebui să fie înnoite rulând <command>dpkg-reconfigure "
"locales</command> și selectând localizarea UTF-8 implicită. Ar trebui să vă "
"asigurați și că utilizatorii nu suprascriu valoarea implicită și folosesc o "
"localizare moștenită în mediu lor."

#~ msgid ""
#~ "In the GNOME screensaver, using passwords with non-ASCII characters, "
#~ "pam_ldap support, or even the ability to unlock the screen may be "
#~ "unreliable when not using UTF-8. The GNOME screenreader is affected by "
#~ "bug <ulink url=\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. The "
#~ "Nautilus file manager (and all glib-based programs, and likely all Qt-"
#~ "based programs too) assume that filenames are in UTF-8, while the shell "
#~ "assumes they are in the current locale's encoding. In daily use, non-"
#~ "ASCII filenames are just unusable in such setups. Furthermore, the gnome-"
#~ "orca screen reader (which grants sight-impaired users access to the GNOME "
#~ "desktop environment) requires a UTF-8 locale since Squeeze; under a "
#~ "legacy characterset, it will be unable to read out window information for "
#~ "desktop elements such as Nautilus/GNOME Panel or the Alt-F1 menu."
#~ msgstr ""
#~ "În protectorul de ecran GNOME folosirea caracterelor non-ASCII, suportul "
#~ "pam_ldap sau chiar și deblocarea ecranului nu sunt fiabile dacă nu se "
#~ "folosește UTF-8. Cititorul de ecran GNOME este afectat de problema <ulink "
#~ "url=\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. Managerul de "
#~ "fișiere Nautilus (și toate programele bazate pe glib, și probabil și "
#~ "toate programele bazate pe QT) presupun că numele fișierelor sunt UTF-8, "
#~ "în timp ce interpretorul de comenzi presupune că sunt în codificarea "
#~ "localei curente. În utilizarea de zi cu zi numele de fișiere non-ASCII "
#~ "sunt inutilizabile în asemenea configurații. Mai mult, cititorul de ecran "
#~ "gnome-orca (care asigură accesul utilizatorilor nevăzători la mediul "
#~ "GNOME) necesită o locală UTF-8 începând cu Squeeze. Cu un set de "
#~ "caractere vechi va fi incapabil să citească informațiile ferestrelor "
#~ "pentru elemente cum ar fi Nautilus, GNOME Panel sau meniul Alt-F1."

#~ msgid ""
#~ "If your system is localized and is using a locale that is not based on "
#~ "UTF-8 you should strongly consider switching your system over to using "
#~ "UTF-8 locales. In the past, there have been bugs<placeholder type="
#~ "\"footnote\" id=\"0\"/> identified that manifest themselves only when "
#~ "using a non-UTF-8 locale. On the desktop, such legacy locales are "
#~ "supported through ugly hacks in the library internals, and we cannot "
#~ "decently provide support for users who still use them."
#~ msgstr ""
#~ "Dacă sistemul dumneavoastră este localizat folosind o localizare care nu "
#~ "este bazată pe UTF-8 este important să configurați sistemul să folosească "
#~ "UTF-8. În trecut au fost raportate probleme<placeholder type=\"footnote\" "
#~ "id=\"0\"/> care se manifestă doar atunci când se folosește o localizare "
#~ "non-UTF-8. Pe un sistem de birou, asemenea localizări sunt suportate doar "
#~ "prin niște improvizații urâte în bibliotecile de sistem și nu putem oferi "
#~ "suport decent pentru utilizatorii care încă le mai folosesc."

#~ msgid ""
#~ "To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure "
#~ "locales</command>. Ensure you select a UTF-8 locale when you are "
#~ "presented with the question asking which locale to use as a default in "
#~ "the system. In addition, you should review the locale settings of your "
#~ "users and ensure that they do not have legacy locale definitions in their "
#~ "configuration environment."
#~ msgstr ""
#~ "Pentru a configura localizarea sistemului puteți rula comanda "
#~ "<command>dpkg-reconfigure locales</command>. Asigurați-vă că alegeți o "
#~ "localizare UTF-8 atunci când vă este prezentată întrebarea despre "
#~ "localizarea implicită a sistemului (n.tr.: pentru limba română "
#~ "localizarea corectă este „ro_RO.UTF-8”). Suplimentar ar trebui să "
#~ "verificați setările de localizare a utilizatorilor de pe sistemul "
#~ "dumneavoastră ca să vă asigurați că nu este definită o localizare "
#~ "învechită în configurația lor."

#~ msgid ""
#~ "Since release 2:1.7.7-12, xorg-server no longer reads the file "
#~ "XF86Config-4. See also <ulink url=\"http://bugs.debian.";
#~ "org/619177\">#619177</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Începând cu versiunea 2:1.7.7-12 xorg-server nu mai citește fișierul "
#~ "XF86Config-4. Consultați și <ulink url=\"http://bugs.debian.";
#~ "org/619177\">#619177</ulink>."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: