[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf 1.5.28: Please update debconf PO translation for the package debconfAndrei Popescu a scris:
> On Tue,25.Aug.09, 14:09:17, Eddy Petrișor wrote:
>> 2009/8/24 Christian Perrier <bubulle@debian.org>:
>>> Hi,
>> Hello,
>>
>>> You are noted as the last translator of the debconf translation for
>>> ...debconf (yes, even that package has debconf strings!).
>>>
>>> A new string was added so that dialogs that prompt users for media changes
>>> when debconf-apt-progress is used (for instance in D-I) have a properly
>>> translated title.
>>>
>>> I would be grateful if you could take the time and update it.
>> Done, see attachment.
> 
> Aș avea câteva sugestii, vezi atașamentul.
> 
> În legătură cu prioritățile, oare nu ar trebui trecute la feminin? Și la

Poate că da, dar când m-am uitat ultima dată la acea întrebare nu m-a
deranjat deloc formularea.

> msgid "Please wait..."
> msgstr "Vă rugăm, așteptați..."
> 
> mai nou pe „diacritice” se recomandă renunțarea la „Vă rugăm...”, deci 
> ar fi:
> 
> msgstr "Așteptați..."

Da, eu sunt unul din inițiatorii acelei propuneri. În apărarea mea
trebuie să spun că am adăugat foarte repede doar traducerea lipsă și am
trimis fișierul.

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: