[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml - termen 24.07.08Andrei Popescu wrote:
>> Apropos de glosarul specific, cred că nu e o idee prea bună să avem așa 
>> ceva; motivul fiind simplu: mai multe surse disparate, mai multe șanse de 
>> a face ce nu trebuie.
> 
> Ok, atunci unde documentăm termenii aștia. Pe tmlug/i18n.ro?

Da, pe tmlug (si pe i18n.ro, dacă vrei[1]).

[1] eu pe i18n.ro se pare că am probleme cu parola și nu am primit alta...

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: