[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml - termen 24.07.08On Fri,25.Jul.08, 17:18:18, Eddy Petrișor wrote:
> 2008/7/19 Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com>:
> > ... și cu asta gata :)
> 
> Pentru că instalatorul curent `lenny'
> Pentru că programul de instalare curent `lenny'
 
Presupun că ai folosit peste tot „programul de instalare Debian” pentru 
„Debian instaler”

> stabilă. Vedeţi secţiunea erata la capătul acestei pagini pentru 
> detalii.
> stabilă. Pentru detalii, a se vedea secţiunea 'Erata' de la sfârșitul
> acestei pagini.
> 
> Instalatorul lenny conţine o serie de modificări faţă de instalatorul
> Programul de instalare lenny conţine o serie de modificări faţă de
> programul de instalare
 
Am să înlocuiesc toți „instalatorii” :)
 
> automate cu presetări
> automate cu preconfigurări
> 
> apendicele despre presetări
> apendicele despre preconfigurări
> (așa e tradus în D-I și, în principiu, chiar e vorba de configurări)

Ok, dar te rog să le adaugi pe glosarul specific Debian, altfel n-am să 
știu de ele. 

> 1. imagine CD netinst (în general 135-175 MB)
>    □ Disponibile doar pentru anumite arhitecturi.
> 
> fie
> 1. imagine CD netinst (în general 135-175 MB)
>    □ Disponibilă doar pentru anumite arhitecturi.
> fie
> 1. imagini CD netinst (în general 135-175 MB)
>    □ Disponibile doar pentru anumite arhitecturi.
>
> Vezi că mai sunt „dezacoarde" d-ăstea în paragraful cu pricina.
> Probabil ca o să preferi varianta cu „imagini" pentru că e mai logic
> și e consecvent cu restul textului (uneori vorbești de „imagini
> netboot")

Într-adevăr, am ales poarta... ăăă, varianta 2, deoarece mai jos sunt 
enumerate arhitecturile = mai multe imagini.
 
> probleme în instalatorul livrat ->
> probleme în programul de instalare livrat

Da, în principiu am să s/instalatorul/programul de instalare/ peste tot.

Mersi,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: