[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml - termen 24.07.08On Sun,27.Jul.08, 11:23:42, Eddy Petrișor wrote:

>> Ok, dar te rog să le adaugi pe glosarul specific Debian, altfel n-am 
>> să știu de ele. 
>
> Sunt chiar în glosarul de pe tmlug...
> problema e că am uitat că am tradus „preseed” ca 
> „anteconfigurare” nu ca „preconfigurare” :-/ . Scuze de 
> încurcătură.

Ok, corectez

> Apropos de glosarul specific, cred că nu e o idee prea bună să avem așa 
> ceva; motivul fiind simplu: mai multe surse disparate, mai multe șanse de 
> a face ce nu trebuie.

Ok, atunci unde documentăm termenii aștia. Pe tmlug/i18n.ro?

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: