[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://www.debian.org/releases/etch/debian-installer/index.wmlOn Fri,25.Jul.08, 17:00:53, Eddy Petrișor wrote:
> În data de 19 iulie 2008 11:19, Andrei Popescu
> <andreimpopescu@gmail.com> a scris:
> > Salutări,
> >
> > Termen 24.07 să am timp să încorporez modificările, astfel încât
> > paginile să fie on-line în 25.
> 
> Da, știu că e 25, da' o verificare pe diagonală e mai bună decât nici una.

Ok, le-am încărcat abia acum. Dacă mai găsiți ceva trebuie să-mi spuneți 
să corectez.

Mersi,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: