[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/releases/etch/debian-installer/index.wml - termen 24.07.2008Salutări,

Termen 24.07 să am timp să încorporez modificările, astfel încât 
paginile să fie on-line în 25.

Mersi,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: index.en.html.gz
Description: Binary data

Attachment: index.ro.html.gz
Description: Binary data

Attachment: index.wml.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: