[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Posibil bug in xkb-data [fost: Re: [RFC] ...]On Thu,24.Jul.08, 20:11:39, Igor Stirbu wrote:
> În data de 24 iulie 2008 20:06, Andrei Popescu
> <andreimpopescu@gmail.com> a scris:
> > $ setxkbmap -v ro std
> > Warning! Multiple definitions of keyboard layout
> >     Using command line, ignoring X server
> >     Trying to build keymap using the following components:
> >     keycodes:  xfree86+aliases(qwertz)
> >     types:   complete
> >     compat:   complete
> >     symbols:  pc+ro(std_cedilla)
> >     geometry:  pc(pc105)
> >
> >
> > De ce încarcă 'std_cedilla', pentru că începe cu 'std'?
> 
> Foarte ciudat. Am rulat comanda ta și mi-au apărut diacritice
> cu sedilă iar dacă rulez în acest context:
> 
> setxkbmap -model pc105 -layout ro,us,ru -variant std,,phonetic
> 
> mi le ia cu virgulă. Asta e legat de configurarea greșită a fișierului
> pentru limba română din xkb-data. setxkbmap își face bine treaba.

Da ai dreptate:

$ setxkbmap -v 10 -layout ro,de -variant std,
Setting verbose level to 10
locale is C
Warning! Multiple definitions of keyboard layout
	 Using command line, ignoring X server
	 Warning! Multiple definitions of layout variant
		 Using command line, ignoring X server
		 Applied rules from xorg:
		 model:   pc105
		 layout:   ro,de
		 variant:  std,
		 Trying to build keymap using the following components:
		 keycodes:  xfree86+aliases(qwertz)
		 types:   complete
		 compat:   complete
		 symbols:  pc+ro(std)+de:2
		 geometry:  pc(pc105)

Dar dacă dacă nu specific decât un layout:

$ setxkbmap -v 10 -layout ro -variant std
Setting verbose level to 10
locale is C
Warning! Multiple definitions of keyboard layout
	 Using command line, ignoring X server
	 Warning! Multiple definitions of layout variant
		 Using command line, ignoring X server
		 Applied rules from xorg:
		 model:   pc105
		 layout:   ro
		 variant:  std
		 Trying to build keymap using the following components:
		 keycodes:  xfree86+aliases(qwertz)
		 types:   complete
		 compat:   complete
		 symbols:  pc+ro(std_cedilla)
		 geometry:  pc(pc105)

E posibil problema să fie altundeva. Fișierul 
/usr/share/X11/xkb/rules/xorg pare suspect, dar nu sunt 100% sigur.

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: