[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFC] wiki/L10N/Romanian/Lenny/Notes: Note de lansare specifice utilizatorilor de limba românăOn Wed,23.Jul.08, 20:39:59, Festila Catalin wrote:
> Daca nu ma insel se pote da o comanda in consola  :*setxkbmap -model pc105
> -layout us,ro -variant ,std*

Și mai simplu: 'setxkbmap ro academic'. Ce vrei să spui cu asta?

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: