[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFC] wiki/L10N/Romanian/Lenny/Notes: Note de lansare specifice utilizatorilor de limba românăSalutare,

Am început o pagină nouă în wiki

http://wiki.debian.org/L10N/Romanian/Lenny/Notes

pentru note specifice limbii române. Vă rog să verificați, completați, 
contribuiți.

Dacă este permis cred că ar trebui să introducem o legătură din notele 
de lansare oficiale pentru Lenny.

Mersi,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: