[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TODO] po://win32-loader/l10n/po/ro.poSalut,

Spațiu în plus la rândul 58
„ cu " și un spațiu în plus la 82
95 și 102: n-ar trebui să fie persoana a doua, plural?
141: [ în plus
265: Se atașează sau Se adaugă ?
269: nu-i mai bine „nu se poate porni" sau „nu se pornește"?
285: eșec la parsarea
289: spațiu după „:"

Igor

-- 
:wq

Reply to: