[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#491285] po-debconf://debreaperSalut,

În data de 19 iulie 2008 06:26, Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> a scris:
> Eddy Petrișor wrote:
>> Un număr de bug în BTS?
>>
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=491285

Am modificat subiectul unui dintre mesaje dar
aceasta nu a fost evident. Voi fi mai atent.

Igor


-- 
:wq

Reply to: