[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf krb5-- 
stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
# translation of po-debconf://kdebase.po to romanian
# Romanian translation of krb5.
# Copyright (C) 2006 THE krb5'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the krb5 package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: hartmans@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-18 15:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-17 14:40+0200\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Se configurează un Domeniu Kerberos"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr "Acest pachet contine uneltele de administrare necesare pentru rularea unui server principal Kerberos."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm.  This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr "Totuși, instalând acest pachet nu se configurează automat un tărâm Kerberos.  Acesta se poate face ulterior rulând comanda \"krb5_newrealm\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr "Este bine să citiți fișierul /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC și ghidul de administrare din pachetul krb5-doc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Se rulează demonul de administrare Kerberos V5 (kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr "Kadmind servește cereri de adăugare/modificare/îndepărtare a directorilor în baza de date Kerberos."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords.  With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr "Este necesar de către programul kpasswd, folosit la schimbarea parolelor.  În cazul unei instalări normale, acest demon ar trebui să ruleze pe serverul principal KDC."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Se crează configuraţia Kerberos KDC automat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Domain Controller (KDC) configuration files, in /etc/krb5kdc, "
"may be created automatically."
msgstr "Fișierle de configurare a Controlorului de domeniu Kerberos (KDC), din /etc/krb5kdc, pot fi create automat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr "Implicit, se va copia în acest director un șablon completat cu parametrii locali, folosit drept exemplu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr "Administratorii care au infrastructură pentru administrarea configurațiilor Kerberos, vor dori probabil să dezactiveze aceste modificări automate."

#. Type: select
#. Choices
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "disable"
msgstr "dezactivează"

#. Type: select
#. Choices
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "full"
msgstr "complet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "nopreauth"
msgstr "fără pre-autentificare"

#. Type: select
#. Choices
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "none"
msgstr "nimic"

#. Type: select
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3002
msgid "Kerberos V4 compatibility mode to use:"
msgstr "Modul de compatibilitate Kerberos V4 folosit:"

#. Type: select
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3002
msgid ""
"By default, Kerberos V4 requests are allowed from principals that do not "
"require preauthentication (\"nopreauth\").  This allows Kerberos V4 services "
"to exist while requiring most users to use Kerberos V5 clients to get their "
"initial tickets.  These tickets can then be converted to Kerberos V4 tickets."
msgstr ""
"Implicit, cererile Kerberos V4 sunt permise de la directori care nu necesită "
"pre-autentificare (\"nopreauth\").  Acest lucru permite folosirea serviciilor Kerberos V4 în același timp obligând majoritatea utilizatorilor să folosească un client Kerberos V5 pentru a obține tichetul inițial.  Aceste tichete pot fi convertite în tichete Kerberos V4."

#. Type: select
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3002
msgid ""
"Alternatively, the mode can be set to \"full\", allowing Kerberos V4 clients "
"to get initial tickets even when preauthentication would normally be "
"required; to \"disable\", returning protocol version errors to all Kerberos "
"V4 clients; or to \"none\", which tells the KDC to not respond to Kerberos "
"V4 requests at all."
msgstr "Alternativ, modul poate fi stabilit la complet (\"full\"), ce permite clienților Kerberos V4 să primească tichete inițiale chiar și atunci când în mod normal ar fi necesară pre-autentificarea; la dezactivat (\"disable\"), ce întoarce erori de protocol tuturor clienților Kerberos V4; sau la nimic (\"none\"), care nu permite KDC să răspundă la cereri primite de la clienții Kerberos V4."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid "Run a Kerberos V5 to Kerberos V4 ticket conversion daemon?"
msgstr "Se rulează un demon de conversie a tichetelor de la Kerberos V5 la Kerberos V4?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"The krb524d daemon converts Kerberos V5 tickets into Kerberos V4 tickets for "
"programs, such as krb524init, that obtain Kerberos V4 tickets for "
"compatibility with old applications."
msgstr "Demonul krb524d convertește tichete Kerberos V5 în tichete Kerberos V4 pentru programe cum ar fi krb524init, care obțin tichete Kerberos V4 pentru compatibilitatea cu aplicații mai vechi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"It is recommended to enable that daemon if Kerberos V4 is enabled, "
"especially when Kerberos V4 compatibility is set to \"nopreauth\"."
msgstr "Este recomandat să se activeze demonul dacă este activat Kerberos V4, în special atunci când modul de compatibilitate Kerberos V4 este stabilit la fără pre-autentificare (\"nopreauth\")."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
msgstr "Să se şteargă atât datele cât şi fişierele pachetului?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid ""
"By default, purging this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr "Implicit, dacă se curăţă acest pachet nu se şterge şi baza de date KDC din /var/lib/krb5kdc/principal deoarece aceasta nu poate fi recuperată.  "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database when this package "
"is purged, deleting all of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr "Alegeți această opțiune dacă doriți să ștergeți baza de date KDC atunci când acest pachet va fi curățat, ștergând în acest mod toate conturile de utilizator și parolele din KDC."

Attachment: signature.asc
Description: Aceast fragment din mesaj este semnat digital


Reply to: