[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openssh-1:4.3p2-11Igor Stirbu wrote:
>> Nu-i bai, toţi greşim ;-) .
> 
> 
> Într-adevăr am fost neatent cu această traducere. Merci de
> sugestii. Am atașat fișierul actualizat.

Ce să zic? ...
>> Nu-i bai, toţi greşim ;-) .

Am încredere că e ok, zic că poate fi trimis.

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: