[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://audaciousIgor Stirbu wrote:
> Salut

Salut,

( încă nu am verificat și fac comentarii la comenttarii+traducere :-D )

> Am nişte întrebări/sugestii:
> 
> rândul 44
> #: src/audacious/input.c:575
> #, c-format
> msgid "Input plugin: %s"
> msgstr "Modul intrare: %s"
> 
> Mi se pare că sună mai bine "Modul de intrare".

Da, adevărat, există tentația ca la traducerea (în special) de elemente de interfață din engleză, să pierdem
prepozițiile și/sau conjuncțiile care dau cursivitate limbajului.

> rândul 59
> #: src/audacious/main.c:461
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Could not create directory (%s): %s\n"
> msgstr "Nu a putut fi creat directorul (%s): %s"
> 
> "Nu a putut" - cine nu a putut?
> 1) Nu s-a putut crea ...

Corect, calculatorul nu vorbește, ci tot ceea ce communică este la modul impersonal în traduceri. (Și asta nu e numai în
română ci și în franceză, germană și italiană (din câte știu sigur).

> #: src/audacious/main.c:863
> msgid "Pause current song"
> msgstr "Pauză melodia curentă"

Poate „fă pauză în melodia curentă”

> #: src/audacious/main.c:864
> msgid "Stop current song"
> msgstr "Oprește melodia curentă"
> 
> #: src/audacious/main.c:865
> msgid "Pause if playing, play otherwise"
> msgstr "Pauză în caz de redare, altfel redare"
> 
> Opreşte ar trebui să fie Oprire ca şi Pauză/redare

Sau poate „fă pauză” în loc de pauză ;-)

> msgstr "Arată versiunea și bunurile funcționale incluse"
> 
> bunurile -- capabilităţi, facilităţi

(am citit de două ori ca să îmi dau seama că Igor sugera să înlocuiești „bunurile”)

> #: src/audacious/main.c:1109
> #, c-format
> msgid "%s: Unable to open display, exiting.\n"
> msgstr "%s: Nu a putut fi deschis mediul de afișare; se iese.\n"
> 
> oare aş sti că e vorba de display dacă aş
> citi "mediul de afişare"?

sugerez „dispozitivul de afișare”

> #: src/audacious/signals.c:79
> msgid ""
> "\n"
> "Bugs can be reported at http://bugs-meta.atheme.org against the
> Audacious "
> "product.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Erorile de programare pot fi raportate la
> http://bugs-meta.atheme.orglegate de produsul "
> "Audacious.\n"
> 
> 1)Erorile de programare legate de produsul Audacious.pot fi raportate la
> ht...
> 2)...atheme.orc cu specificarea produsului Audacious

ai zis și mai jos de spațiu păpat, mai era unul „..orglegate”, deși cred că se va fi rezolvat oricum că se modifică
traducerea, mai bine ridic oricum problema :-)

> #: src/audacious/ui_credits.c:209
> msgid "Polish:"
> msgstr "Poloneză"
> #: src/audacious/ui_main.c:1359
> msgid "Track length:"
> msgstr "Lungimea piesei"
> 
> păpat ":"
> 
> 
> #: src/audacious/ui_equalizer.c:1391
> msgid "Presets"
> msgstr "Configurații"
> 
> Settings - configuraţii
> Preset - preconfigurări?
> 
> #: src/audacious/ui_manager.c:55 src/audacious/ui_manager.c:56
> msgid "Shuffle"
> msgstr "Neordonat"
> 
> Aleator, Amestecă/at

Atenție, poate fi și verb la imperativ (a se vedea contextul în aplicație, pentru mai multă siguranță).

> #: src/audacious/ui_manager.c:98
> msgid "Scope"
> msgstr "Osciloscop"
> 
> Oare e vb de acelaşi lucru?
> 
> 
> #: src/audacious/ui_manager.c:132
> msgid "Full (~50 fps)"
> msgstr "Completă (~50 cps)"
> 
> Genul feminin e ales bine?

pentru a evita problema genului poate e mai bine „La maxim (~50cps)” (cu riscul că poate cădea în ridicol în anumite
siituații/contexte)

> #: src/audacious/ui_manager.c:245
> msgid "Adds a remote track to the playlist."
> msgstr "Adaugă o piesă remote în listă"
> 
> "piesă remote" nu sună chiar bine...NAS

piesă de la distanță

> msgid "Use custom cursors"
> msgstr "Folosește cursoare specifice"
> 
> custom -- personalizate, configurate

personalizate (rar particularizate)

> msgstr "Schimbă caracterele subliniere în spații"
> 
> de subliniere/liniuţele de subliniere

cred că ai vrut să scrii „caracterele subliniere” -> „liniuțele de subliniere” ;-)

> stream -- flux?

da :-)

> #: src/audacious/glade/prefswin.glade:4678
> msgid "<b>Cover image retrieve</b>"
> msgstr "<b>Detectare format</b>"
> 
> Descărcarea pozei de pe copertă?

asta pare a fi o traducere automată aproximativă care a fost „deaproximată” din greșeală

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: