[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://fontconfig-2.4.2-1.2(răspunde, te rog, numai la listă, dacă nu vrei să fie mesaj privat)
Igor Stirbu wrote:
> Salut,
> 
> - am lăsat traducerea termenului „outline fonts" ca „fonturi contur"
> - am corectat antetul fișierului
> 
> Numai bine,
> Igor
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> # translation of ro.po to Romanian
> # Romanian translation of fontconfig.
> # Copyright (C) 2006 THE fontconfig'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the fontconfig package.
> #
> # Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
> # Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2007.
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: ro\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: keithp@debian.org\n"
> "POT-Creation-Date: 2007-04-16 18:03+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2007-04-27 02:51+0300\n"
> "Last-Translator: Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>\n"
> "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
> "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"
> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../fontconfig-config.templates:2001
> msgid "Native"
> msgstr "Nativ"

> msgid "Autohinter"
> msgstr "Autohinter"

> msgid "None"
> msgstr "Nici unul"

ar fi bine să înceapă cu litere mici; nu știu cum a fost înainte

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:2002
> #, fuzzy
> msgid ""
> "Select 'Native' if you mostly use Bitstream Vera (the default in Debian) or "
> "any of the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other "
> "TrueType fonts. Select 'None' if you want blurry text."
> msgstr ""
> "Alegeți Nativ dacă folosiți în general fontul Bitstream Vera (implicit în "

pune „nativ” între ghilimele românești (ex: „nativ”) același lucru cu „autohinter” (și vezi că e vorba de cel tradus mai
sus, deci e cuvântul de mai sus, exact sub forma de acolo)

> "Debian) sau oricare din font-urile Microsoft.  Alegeți autohinter dacă "
> "utilizați în general alte font-uri TrueType.  Alegeți Nici unul dacă doriți "
> "text neclar."

poate așa e mai bine:
text neclar -> ca textul să fie „încețoșat”

> msgid "Automatic"
> msgstr "Automat"

> msgid "Always"
> msgstr "Mereu"
> 
> msgid "Never"
> msgstr "Niciodată"

la fel la toate 3, literă mică

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:3002
> #, fuzzy

de ce e fuzzy? nu e tradus? (atenție, traducerile aproximative NU sunt folosite)

> msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
> msgstr "Se activează randarea textului la nivel de subpixel?"

și screen unde a dispărut? (poate a apărut, de unde idea cu fuzzy ;-)

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:3002
> msgid ""
> "Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
> "flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
> "\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
> msgstr ""
> "Randarea textului la nivel de subpixel face ca textul să arate, în general, "
> "mai bine pe monitoare plate (LCD), dar generează artefacte pe monitoarele "
> "CRT. Dacă alegeți „Automat” se va activa randarea la nivel de subpixel doar "
> "dacă este detectat un monitor LCD."

„Automată” cu literă mică

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
> msgstr "Se activează implicit font-urile bitmap?"

implicit -> în mod implicit

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> msgid ""
> "By default, only outline fonts are used by applications which support "
> "fontconfig."
> msgstr ""
> "Implicit, numai fonturile contur sunt folosite de aplicațiile care"
> "suportă fontconfig."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> #, fuzzy

aproximativ? nț, nț, nț :-D
a se sincroniza traducerea cu noul original

> msgid ""
> "Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
> "bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
> "the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
> "enabled or disabled on a per-user basis."
> msgstr ""
> "Implicit, aplicațiile care suportă fontconfig folosesc doar font-uri "
> "outline.  Font-urile outline sunt font-uri care arată bine indiferent de "
> "mărimea caracterului, spre deosebire de font-urile bitmap nu arată bine la "
> "dimensiuni mai mari. Această opțiune afectează valoarea implicită a "
> "sistemului și poate fi activată sau deazactivată, pentru fiecare utilizator "
> "în parte, la fel ca multe alte opțiuni fontconfig."
> 


-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: